Εκπαιδευτικά βοηθήματα

    Κατεβάστε το υπόδειγμα PowerPoint με το θέμα του Σχεδίου Περιοχής

    Οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσαμε είναι  Arial και Georgia, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε διαφορετικούς υπολογιστές