Η Πρώτη Προεδρία παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για ασφαλή επιστροφή σε συγκεντρώσεις και δραστηριότητες της Εκκλησίας

Η προσεκτική, επιφυλακτική επαναφορά των συγκεντρώσεων εκκλησιασμού και άλλων συγκεντρώσεων και δραστηριοτήτων θα ακολουθήσει τις οδηγίες των τοπικών κυβερνήσεων

Ένας φέρων την ιεροσύνη μοιράζει τη μετάληψη

Η Πρώτη Προεδρία και η Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έχουν εγκρίνει τη σταδιακή επιστροφή σε κάποιες από τις εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις εκκλησιασμού και δραστηριότητες του δόγματος. Μία γνωστοποίηση που εστάλη σήμερα σε γενικούς και τοπικούς ηγέτες σε όλον τον κόσμο λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν οι τοπικοί κυβερνητικοί κανονισμοί επιτρέψουν και αφού οι Προεδρίες Περιοχής του δόγματος παράσχουν επιπρόσθετη καθοδήγηση στους τοπικούς ηγέτες της Εκκλησίας.

Θα εφαρμοσθεί προσέγγιση δύο φάσεων, πάντοτε ακολουθώντας κυβερνητικούς κανονισμούς για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όσων αφορά. Τα πρότυπα κατωτέρω μπορεί να προσαρμοσθούν από Προεδρίες Περιοχής, όπως το απαιτούν οι τοπικές συνθήκες και όπως εγκρίνονται από την επαφή τους στην Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων και την Προεδρία των Εβδομήκοντα. Οι πρόεδροι πασσάλου, σε σύσκεψη με τους επισκόπους, θα αποφασίσουν τον συγκεκριμένο χρόνο για να αρχίσουν ξανά οι συγκεντρώσεις και οι δραστηριότητες.

Συγκεντρώσεις εκκλησιασμού την Ημέρα του Κυρίου 1η φάση

Σύντομες συγκεντρώσεις στο οίκημα συγκεντρώσεων με έως 99 άτομα, ακολουθώντας τους τοπικούς κυβερνητικούς κανονισμούς

Άλλες συγκεντρώσεις και δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων γάμων και κηδειών): 1η φάση

Σύντομες συγκεντρώσεις, ακολουθώντας τους τοπικούς κυβερνητικούς κανονισμούς ή μπορούν να διεξαχθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση της τεχνολογίας

Συγκεντρώσεις εκκλησιασμού την Ημέρα του Κυρίου 2η φάση

Συγκεντρώσεις στο οίκημα συγκεντρώσεων με 100 ή περισσότερα άτομα, ακολουθώντας τους τοπικούς κυβερνητικούς κανονισμούς

Άλλες συγκεντρώσεις και δραστηριότητες: 2η φάση 

Μπορούν να διεξαχθούν συγκεντρώσεις στο οίκημα συγκεντρώσεων ακολουθώντας τους τοπικούς κυβερνητικούς κανονισμούς.

«Είμαστε ευγνώμονες για την πίστη των μελών μας καθώς έχουν λατρέψει στο σπίτι και είμαστε ευγνώμονες για τις ευλογίες που θα έλθουν καθώς συναθροιζόμαστε για λατρεία και δραστηριότητες» είπε η Πρώτη Προεδρία.

Οι φέροντες την ιεροσύνη μοιράζουν τη μετάληψη

Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες

Οι ηγέτες της Εκκλησίας έχουν οδηγίες να συμβουλευθούν την επιστολή της Πρώτης Προεδρίας από τις 16 Απριλίου 2020, «Αρχές Διοίκησης σε δύσκολους καιρούς» και τα δύο εσώκλειστα έγγραφά της (βλέπε εδώ και εδώ). Καλούνται επίσης να λάβουν υπ’ όψιν αυτές τις επιπρόσθετες αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για να συνεχίσουν να αποτρέπουν τη διάδοση του COVID-19:

  • Δώστε άκρα προσοχή στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μελών. Δώστε ιδιαιτέρα προσοχή σε μέλη των οποίων η υγεία ή η ηλικία τα θέτει σε υψηλό κίνδυνο.

  • Συμβουλεύστε άτομα που δεν αισθάνονται καλά ή που τους έχει ζητηθεί να παραμείνουν σε ατομική καραντίνα ή που έχουν οιαδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα, ώστε να μην παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις: πυρετό, βήχα, δύσπνοια, πονοκέφαλο, μύτη που τρέχει ή πονόλαιμο.

  • Ακολουθήστε την αποφυγή κοινωνικών επαφών, το πλύσιμο χεριών και άλλες πρακτικές που περιγράφονται στο «Μέτρα πρόληψης για μέλη».

  • Ακολουθήστε κυβερνητικούς κανονισμούς σε κάθε τοποθεσία σχετικά με δημόσιες συναθροίσεις, μεταξύ άλλων το μέγεθος, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συγκεντρώσεων. Παρακαλείσθε όπως εφαρμόσετε κυβερνητικούς κανονισμούς.

  • Παρακαλείσθε όπως επιστρέψετε σε κανονικές πρακτικές αργά, εξακολουθώντας να λειτουργείτε εξ αποστάσεως με τη χρήση της τεχνολογίας, ενώ αρχίζετε αυτοπρόσωπες συγκεντρώσεις με σταδιακή προσέγγιση όπως περιγράφεται κατωτέρω. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για αυτοπρόσωπες συναθροίσεις σε συγκεντρώσεις όπου τελούνται διατάξεις, όπως βαπτίσεις και συγκεντρώσεις μεταλήψεως.

Η γνωστοποίηση στους ηγέτες παρέχει επιπρόσθετη καθοδήγηση για την αποφυγή κοινωνικών επαφών, τι να κάνουμε όταν περισσότερα μέλη της Εκκλησίας θέλουν να παρευρεθούν σε μία συγκέντρωση, πώς να γίνει διαχείριση πολλαπλών εκκλησιασμάτων σε ένα οίκημα συγκεντρώσεων, κατάλληλες διαδικασίες υγιεινής, ασφαλής χορήγηση της μετάληψης και περισσότερα.

Εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών, τα μέλη καλούνται να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την εμπειρία λατρείας την Ημέρα του Κυρίου με επίκεντρο το σπίτι.