Η αυτοδυναμία: ικανότητα, δέσμευση, προσπάθεια

Η αυτοδυναμία: ικανότητα, δέσμευση, προσπάθεια

Η αυτοδυναμία είναι η ικανότητα, η δέσμευση και η προσπάθεια να παράσχουμε τα πνευματικά και εγκόσμια αναγκαία της ζωής για τον εαυτό μας και την οικογένεια. Όπως έχουμε γίνει αυτοδύναμοι, είμαστε επίσης σε καλύτερη θέση να εξυπηρετήσουμε και να φροντίσουμε για τους άλλους.

Τα μέλη της Εκκλησίας ευθύνονται για τη δική τους πνευματική και εγκόσμια ευημερία. Ευλογημένα με τη δωρεά της ελεύθερης βούλησης, έχουν το προνόμιο και το καθήκον να ορίσουν τη δική τους πορεία, να επιλύσουν τα δικά τους προβλήματα και να προσπαθήσουν να γίνουν αυτοδύναμα. Τα μέλη το κάνουν αυτό υπό την έμπνευση του Κυρίου και με τον μόχθο των χεριών τους.

Όταν τα μέλη της Εκκλησίας πράττουν ό,τι μπορούν ώστε να παράσχουν για τον εαυτό τους, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους, γενικώς θα πρέπει να στρέφονται πρώτα στην οικογένειά τους για βοήθεια. Όταν αυτό δεν είναι επαρκές ή εφικτό, η Εκκλησία είναι έτοιμη να βοηθήσει.

Μαθαίνουμε πώς να γίνουμε ανεξάρτητοι και αυτοδύναμοι μέσα σε ομάδες. Αρχικά, κάθε μέλος της ομάδας προσδιορίζει αυτά που είναι αναγκαία για να καταστεί αυτοδύναμο. Μετά από αυτό, η ομάδα, βοηθούμενη από ένα συντονιστή, ακολουθεί ενα πρόγραμμα δώδεκα εβδομάδων στο οποίο περιγράφονται και εξηγούνται οι βασικές πνευματικές και πρακτικές αρχές που οδηγούν σε μεγαλύτερη προσωπική αυτοδυναμία και ανεξαρτησία.

Μαζί μαθαίνουμε επιτυχείς και δοκιμασμένους τρόπους σχετικά με αναζήτηση εργασίας, όπως:        

  • Τι να λέμε για εμάς όταν ψάχνουμε για εργασία

  • Ποιές ερωτήσεις να κάνουμε

  • Πως να βοηθούμε ο ένας τον άλλο και

  • Πού είναι πιθανότερο να βρούμε εργασία

Τα μέλη της ομάδας θέτουν εβδομαδιαίους στόχους, ενημερώνουν για την επίτευξή τους και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο. Η βασική αρχή του προγράμματος είναι η πίστη στο Θεό και στη βοήθεια που παρέχει σε όσους βοηθούν τους εαυτούς τους.

CE BF CE BC CE AC CE B4 CE B1 CE B1 CF CF CE BF CE B4 CF CE BD CE B1 CE BC CE AF CE B1 CF