Μήνυμα Hγεσίας Περιοχής

Το πρόγραμμα ανάπτυξης Παιδιά και Νέοι – Μία πολύτιμη ευκαιρία

Για να τους βοηθήσει να βρουν έναν πιο επικεντρωμένο τρόπο για να συνδεθούν με τον Σωτήρα, η Εκκλησία έχει παράσχει το «νέο πρόγραμμα Παιδιά και Νέοι».

Starší Massimo De Feo, Taliansko
Πρεσβύτερος Μάσσιμο Ντε Φέο, Ιταλία Πρώτος Σύμβουλος, Προεδρία Περιοχής Ευρώπης

Σε μία κοινωνία που χάνει την επαφή με την πραγματικότητα της θείας αποστολής του Ιησού Χριστού, καθίσταται όλο και πιο κρίσιμο να βρούμε τρόπους για να επανασυνδεθούμε με τον Κύριο, να εδραιώσουμε μία προσωπική σχέση με Εκείνον και να ζήσουμε μία πιο ικανοποιητική και πιο ευτυχισμένη ζωή. 

Εάν, από τη μία πλευρά, πολλά μέλη της Εκκλησίας έχουν επιλέξει να Τον ακολουθήσουν εδώ και πολύ καιρό και διατηρούν την πίστη τους ανέπαφη παρά τις δυσκολίες της ζωής, άλλοι ακόμη αγωνίζονται να εδραιώσουν μία αληθινή πνευματική σύνδεση με τον Σωτήρα και βρίσκουν τις δυσκολίες της ζωής τους πιο συντριπτικές.  

Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει μια γενική μείωση του θρησκευτικού ενδιαφέροντος σήμερα και η ανερχόμενη γενεά φαίνεται να αγωνίζεται περισσότερο από ποτέ για να βρει ρόλο, ταυτότητα και ευτυχία σε μια θεσμική εκκλησία. Αυτό ισχύει επίσης για πολλά από τα παιδιά και τους νέους μας στην αποκατεστημένη Εκκλησία, οι οποίοι φτάνουν σε ένα σημείο στην προσωπική τους ανάπτυξη, όπου πρέπει να αποφασίσουν εάν θα γίνουν «κύριοι του εαυτού τους» ή θα «ενεργούν άλλοι [επάνω τους]», όπως οι ισχυροί άνεμοι του κόσμου και επιρροές1.

Για να τους βοηθήσει να βρουν έναν πιο επικεντρωμένο τρόπο για να συνδεθούν με τον Σωτήρα, η Εκκλησία έχει παράσχει το «νέο πρόγραμμα Παιδιά και Νέοι». 

Αυτή η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των νέων της Εκκλησίας, αλλά είναι προσαρμόσιμη για τα μέλη και τις οικογένειες παντού και δεν υπάρχει «ένας σωστός τρόπος» εφαρμογής της. 

Επειδή οι κουλτούρες και οι περιστάσεις είναι πολύ διαφορετικές σε όλον τον κόσμο και στην Περιοχή μας, η πρωτοβουλία είναι μία προσπάθεια που βασίζεται σε αρχές περισσότερο από ένα τυπικό πρόγραμμα. 

Ο σκοπός είναι πάντα ο ίδιος, «να βοηθήσει κάθε άτομο, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων, να προοδεύσουν στο μονοπάτι της διαθήκης και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής με ενδυναμωμένη πίστη στον Ιησού Χριστό, μέσω της δύναμης της Εξιλέωσής Του».

Το πρόγραμμα ανάπτυξης Παιδιά και Νέοι

Ο Πρόεδρος Νέλσον είπε: «Θα πρέπει να επιζητήσετε προσωπική αποκάλυψη. Θα πρέπει να επιλέξετε μόνοι σας πώς να ενεργήσετε επ’ αυτής. Μερικές φορές το Πνεύμα μπορεί να σας παρακινήσει να κάνετε πράγματα που είναι δύσκολα. Νομίζω ότι είσθε προετοιμασμένοι για την δυσκολία. Μπορείτε να κάνετε δύσκολα πράγματα»2.

Καθώς επιζητείτε προσωπική αποκάλυψη για να γνωρίζετε πώς να εφαρμόζετε το νέο πρόγραμμα Παιδιά και Νέοι στην οικογένεια και στις μονάδες σας, καλώ όλους τους γονείς, τους νέους και τους ηγέτες της Περιοχής Ευρώπης να το προσεγγίσουν σαν ευκαιρία και όχι σαν πρόγραμμα.  Αυτές οι ενοποιημένες προσπάθειες θα φέρουν θείες ευλογίες σε όλους μας, καθώς ανακεφαλαιώ[νουμε] τα πάντα στον Xριστό3.

Επομένως, επιτρέψτε μου απλώς να αναφέρω τρεις προσκλήσεις στους συγκεκριμένους ρόλους σας σε αυτήν την ιερή πρωτοβουλία:

Πρώτον – Καλώ όλους τους γονείς της ανερχόμενης γενεάς του Κυρίου να δείτε αυτή τη θεία προσπάθεια ως ευκαιρία να ευλογήσετε τα παιδιά σας, καθώς τα βοηθάτε να βρουν τον Σωτήρα τους νωρίς στη ζωή τους, με την αγάπη και την ειλικρινή φροντίδα σας. Το στοργικό σας άγγιγμα ως γονέων θα ανοίξει την καρδιά τους και θα βοηθήσει τα παιδιά σας να βρουν τον Σωτήρα.  Θα είναι αποφασιστικής σημασίας να τα κατευθύνετε και να τους δείξετε τον δρόμο προς τον Κύριο καθώς προσπαθούν να Τον ακούν και τελικώς να Τον βρουν.

Δεύτερον Καλώ όλους τους ηγέτες να δείτε αυτή τη θεία προσπάθεια ως ευκαιρία να τελέσουν διακονία στους νέους που ο Κύριος έχει πνευματικώς αναθέσει σε εσάς.  Καθώς τελείτε διακονία σε αυτούς στις κλήσεις σας, θα τους βοηθήσετε να γνωρίσουν καλύτερα πώς μπορούν να βρουν τον Σωτήρα τους. Με τη γνώση και την καλοσύνη σας, καθώς καταθέτετε μαρτυρία για τις πολύτιμες αρχές του Ευαγγελίου που γνωρίζετε ότι είναι αληθινές, θα τους βοηθήσετε να γνωρίζουν πώς να Τον βρουν.

Τρίτον Καλώ όλους τους νέους της Περιοχής Ευρώπης να δείτε αυτή τη θεία προσπάθεια ως ευκαιρία να αναπτυχθείτε στην προσωπική σας έρευνα για τον Σωτήρα. 

Αγαπητή νέοι, καταθέτω μαρτυρία ότι αν είστε ειλικρινείς στην επιθυμία σας να βρείτε τον Σωτήρα, Εκείνος θα σας βρει, καθώς ακολουθείτε τις συμβουλές των γονέων και των ηγετών σας της Εκκλησίας στην εφαρμογή των καλών αρχών αυτού του προγράμματος.

Καθώς εδραιώνετε άξιους στόχους για την πνευματική, κοινωνική, διανοητική και σωματική σας ανάπτυξη, θα μεγαλώσετε όπως έκανε ο Κύριος στη νεότητά Του και, ακολουθώντας τα βήματά Του, θα γίνετε όλο και περισσότερο όπως Εκείνος, μέχρι να Τον βρείτε.

Είθε ο Κύριος να ευλογεί τις ενοποιημένες προσπάθειές μας να βοηθήσουμε τους νέους μας να βρουν τον Σωτήρα και να ζήσουν μια πιο ευτυχισμένη ζωή.


1 – Δ&Δ 58:28, Νεφί Β´ 2:14, 16, 24
2 – Παρουσίαση εισαγωγικού βίντεο Παιδιά και Νέοι [Προβλήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2019]
3 – Προς Εφεσίους 1:10