Τι μας διδάσκει η Βίβλος για τη Θεϊκή Κεφαλή: Τον Επουράνιο Πατέρα, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα

  Μάθετε τι γνωρίζουμε για τον Θεό, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα

  Μάθετε τι γνωρίζουμε για τον Θεό, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα
  Η διδαχή των Αγίων των Τελευταίων Ημερών διδάσκει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη ως στην κυριολεξία ο Υιός του Θεού και ακολούθησε το θέλημα του Πατέρα στα πάντα.

  Όπως οι περισσότεροι του χριστιανικού κόσμου, οι Άγιοι Τελευταίων Ημερών (γνωστοί επίσης ως μορμόνοι) πιστεύουν στον Θεό Πατέρα, στον Ιησού Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα. Αλλά σε αντίθεση με κάποιους χριστιανούς που πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, οι μορμόνοι πιστεύουν ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ο κάθε ένας ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Ο Πατέρας και ο Υιός έχουν ένδοξα σώματα από σάρκα και οστά και το Άγιο Πνεύμα έχει μόνο ένα σώμα πνεύματος, αλλά και τα τρία μέλη της Θεϊκής Κεφαλής είναι τέλεια ενωμένα στον σκοπό Τους και στην αγάπη Τους για μας (βλέπε Τζέφρυ Χόλλαντ, “The Only True God and Jesus Christ Whom He Hath Sent”, Ensign ή Λιαχόνα, Νοε 2007, 40-42). 

  Διδαχή των Αγίων των Τελευταίων Ημερών για τον Θεό Πατέρα

  Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι κάθε άνθρωπος, γυναίκα και παιδί στη γη είναι παιδί-πνεύμα του Θεού, του απόλυτα στοργικού μας Επουράνιου Πατέρα. Ο Θεός θέλει καθένα από τα τέκνα Του να είναι ευτυχισμένο και εργάζεται για την αιώνια ευημερία των τέκνων Του (βλέπε Μωυσή 1:39). Η διδαχή των Αγίων των Τελευταίων Ημερών διδάσκει ότι όλοι ζούσαμε με τον Θεό ως πνεύματα προτού γεννηθούμε και επιθυμούσαμε να γίνουμε σαν Εκείνον. Ο Θεός δημιούργησε ένα σχέδιο ευδαιμονίας που θα επέτρεπε σε όλα τα τέκνα Του να γεννηθούν στη γη για να αποκτήσουν εμπειρία, να λυτρωθούν με πίστη στον Ιησού Χριστό, να πεθάνουν, να αναστηθούν και να επιστρέψουν και να ζήσουν ξανά με τον Θεό. Το σχέδιο του Θεού επικεντρώθηκε στην Εξιλέωση του Ιησού Χριστού και στην ικανότητα των ατόμων να επιλέγουν αφ’ εαυτού τους αν θα ακολουθήσουν το σχέδιο. Ο Θεός Πατέρας δεν μιλάει συχνά στις γραφές, αλλά όταν το κάνει, είναι για να καταθέσει μαρτυρία για τον Υιό Του Ιησού Χριστό (βλέπε Κατά Ματθαίον 3:17). Καθώς γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό, γνωρίζουμε και τον Πατέρα (βλέπε  Κατά Ιωάννην 14:9-10). 

  Η διδαχή των Αγίων των Τελευταίων Ημερών για τον Ιησού Χριστό

  Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός επιλέχθηκε να γίνει ο Σωτήρας μας πολύ πριν γεννηθούμε. Αν και ήταν ο πανίσχυρος Δημιουργός του Κόσμου και ο Ιεχωβά της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε παρ’ όλα αυτά υπό τις ταπεινότερες συνθήκες (βλέπε  Κατά Λουκάν 2). Η παρθένος Μαρία ήταν η θνητή μητέρα Του και ο Θεός ήταν ο πραγματικός πατέρας Του. Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν επίσης ότι ως το μοναδικό τέλειο άτομο που έζησε ποτέ στη γη, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος που μπορούσε να εξιλεωθεί για τις αμαρτίες και τις αδυναμίες ολόκληρης της ανθρωπότητας. Υπέφερε αμέτρητα στον Κήπο της Γεθσημανή και στον σταυρό για να πληρώσει για τις αμαρτίες μας και να μάθει πώς να μας παρηγορεί στις δοκιμασίες μας (βλέπε Κατά Λουκάν 22:41-44). Πάντοτε έκανε το θέλημα του Πατέρα Του. Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν στη διδασκαλία της Βίβλου ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε κυριολεκτικά σε ένα ένδοξο, τελειοποιημένο ον και ότι θα επιστρέψει κάποια μέρα να βασιλεύσει με εξουσία και μεγάλη δόξα στη γη (βλέπε Αρχές Ευαγγελίου [2009], 257-62). 

  Η διδαχή των Αγίων των Τελευταίων Ημερών για το Άγιο Πνεύμα

  Το Άγιο Πνεύμα είναι το μοναδικό μέλος της Θεϊκής Κεφαλής χωρίς υλικό σώμα. Το πνευματικό του σώμα Του επιτρέπει να μεταφέρει την αγάπη, την ειρήνη και τη χαρά του Θεού στα τέκνα του Θεού παντού. Όπως μας διδάσκει η Βίβλος «ο καρπός, όμως, του Πνεύματος είναι: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια» (Προς Γαλάτες 5:22-23). Η διδαχή των Αγίων των Τελευταίων Ημερών διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας παρηγορήσει, να μας διδάξει και να μας βοηθήσει να επιλέξουμε μεταξύ σωστού και λάθους. Το Άγιο Πνεύμα επίσης θα καταθέτει μαρτυρία πάντοτε για τον Πατέρα και τον Υιό. Όλοι μπορούν να αισθανθούν το Άγιο Πνεύμα, αλλά μόνον εκείνοι που έχουν βαπτισθεί και επικυρωθεί δικαιούνται να έχουν πάντοτε το Άγιο Πνεύμα μαζί τους. 

  Μάθετε τι γνωρίζουμε για τον Θεό, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα
  Η διδαχή των Αγίων των Τελευταίων Ημερών διδάσκει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη ως στην κυριολεξία ο Υιός του Θεού και ακολούθησε το θέλημα του Πατέρα στα πάντα.

  Μάθετε περισσότερα

  Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Θεό Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το Άγιο Πνεύμα και την αγάπη Τους για εσάς; Για να ανακαλύψετε περισσότερα για το σχέδιο του Θεού για εσάς και τη ζωή σας, επισκεφθείτε το mormon.org.