Μάθετε για τον ρόλο του Ιησού ως Σωτήρος μας, καθώς οι γραφές απαντούν στην ερώτηση, ποιος είναι ο Χριστός.

Ακούστε τα λόγια σύγχρονων αποστόλων του Ιησού Χριστού καθώς μιλούν στην παγκόσμια συνέλευση τον Οκτώβριο του 2017.