ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Μία ειδική πνευματική συγκέντρωση για την Ανερχόμενη Γενεά νέων, νέων ενηλίκων και νέων παντρεμένων ζευγών στην Ευρώπη.
Ο Πρεσβύτερος Κουέντιν Κουκ εξηγεί πόση σημασία έχει να δίνουμε προσοχή και να ακολουθούμε την προσωπική αποκάλυψη σε καιρούς αναταραχής.
Μάθετε για τον ρόλο του Ιησού ως μέγα διδασκάλου, καθώς οι γραφές απαντούν στην ερώτηση, ποιος είναι ο Χριστός.
Ο Πρεσβύτερος Μπέντναρ μας διδάσκει ότι η κύρια εστίαση των ναών είναι οι διαθήκες που συνάπτουμε εντός αυτών.
Όταν έχουμε αδυναμίες, μπορούμε να πάμε στον Κύριο για να κάνει τα αδύναμα να γίνουν δυνατά.
Μάθετε για τον Ιησού και την Ανάστασή Του, καθώς οι γραφές απαντούν στην ερώτηση, ποιος είναι ο Χριστός.
Ο Πρόεδρος Άιρινγκ, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της προσευχής του Τζόζεφ, μας διδάσκει για τη δύναμη της προσευχής με πίστη.
Μάθετε για τον ρόλο του Ιησού ως Δημιουργού, καθώς οι γραφές απαντούν στην ερώτηση, ποιος είναι ο Χριστός.