ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

  Δείτε το Βιβλίο του Μόρμον να ζωντανεύει στο Νεφί Α΄ 17:3
  Η Πρώτη Προεδρία παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για ασφαλή επιστροφή σε συγκεντρώσεις και δραστηριότητες της Εκκλησίας
  Πέντε μητέρες από όλη την Ευρώπη εκφράζουν τις ειλικρινείς ανησυχίες και σκέψεις τους καθώς βοηθούν τις οικογένειές τους να αντεπεξέλθουν σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς.
  Δείτε το Βιβλίο του Μόρμον να ζωντανεύει στο Νεφί Α΄ 8:10-12
  Τα ερωτήματα της ζωής είναι σαν μαθηματικές εξισώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για την προσωπική μας χρηστότητα.
  Ο Πρόεδρος Ράσσελ Νέλσον, με την Πρώτη Προεδρία και την Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων, κάνει μία δισεκατονταετή διακήρυξη για την Αποκατάσταση της πληρότητας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.
  Τα ερωτήματα της ζωής είναι σαν μαθηματικές εξισώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για την προσωπική μας υπηρέτηση.
  Ο Πρεσβύτερος Ράσσελ Μπάλλαρντ δίνει οδηγίες για τις αρχές της επιτυχημένης ανατροφής παιδιών.