Τοπικά Άρθρα

  Τα Φιλανθρωπικά Έργα Α.Τ.Η. παραδίδουν στρώματα στους μη προνομιούχους του Πράσινου Ακρωτηρίου
  For one week the youth had the great opportunity to go to Germany to FSY. After this week, the decided that they would like to share a few of their favorite thoughts and experiences...
  Για μια εβδομάδα οι νέοι είχαν την ευκαιρία να πάνε στη Γερμανία για το FSY. Εδώ έχει μερικές από τις αγαπημένες σκέψεις και εμπειρίες...
  Ο Θεός έχει ορίσει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές και η δουλειά μας είναι να τις ακολουθήσουμε
  I use music to raise my life quality
  Basically if you are a Gore, you play football
  Η ζωή έχει έναν σκοπό, και οι προσπάθειές μου να βελτιώσω τον εαυτό μου έχουν αξία
  Life does have a purpose, and my efforts to improve myself count for something
  He has set out all the guidelines and our job is to follow
  Να είσαι ο πρώτος που θα μπει στη Βασιλεία του Θεού.
  Χρησιμοποιώ τη μουσική για βελτιώσω την ποιότητα ζωής μου
  Βασικά αν είσαι ένας Γκορ, παίζεις ποδόσφαιρο