Έχοντας πίστη στον Ιησού Χριστό

Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι η πίστη στον Ιησού Χριστό είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι πιστεύουν οι μορμόνοι για τον Ιησού Χριστό; Στην πραγματικότητα, το πραγματικό όνομα της Εκκλησίας των μορμόνων είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Εστιάζεται στον Ιησού Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του. Τα μέλη της Εκκλησίας λατρεύουν τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό του Θεού και πιστεύουν ότι η πίστη σε Εκείνον είναι απαραίτητη για τη σωτηρία.

Πιστεύουν οι μορμόνοι στον Ιησού Χριστό;

Οι μορμόνοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ότι είναι στην κυριολεξία ο Υιός του Θεού, ο οποίος έζησε και δίδαξε στους Αγίους Τόπους, όπως καταγράφεται στη Βίβλο (βλέπε JesusChrist.lds.org). Υπέφερε για τις αμαρτίες και τις αδυναμίες μας, αναστήθηκε και θα επιστρέψει μια μέρα να βασιλεύσει στη γη. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο υπεσχημένος Μεσσίας για τον οποίον προείπαν οι αρχαίοι προφήτες και το δικό Του είναι το μόνο όνομα διά του οποίου έρχεται η σωτηρία (βλέπε Πράξεις 4:12).

Οι μορμόνοι πιστεύουν επίσης ότι η ανάπτυξη πίστης στον Ιησού Χριστό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Για να είναι αποτελεσματική η πίστη, πρέπει να είναι επικεντρωμένη στον Ιησού Χριστό και σε κανένα άλλο άτομο ή πράγμα. Για τους μορμόνους, η πίστη στον Χριστό είναι η πρώτη αρχή του Ευαγγελίου (βλέπε Άρθρα της Πίστεως 1:4). Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι η πίστη στον Ιησού Χριστό είναι ένα δώρο από τον Θεό και ότι μπορούμε να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε από τον Θεό να ενδυναμώσει την πίστη μας. 

Τι πιστεύουν οι μορμόνοι για την πίστη στον Ιησού Χριστό; 

Για τους μορμόνους, η πίστη στον Ιησού Χριστό είναι κάτι περισσότερο από παθητικό πιστεύω. Οι μορμόνοι πιστεύουν στη διδασκαλία της Βίβλου ότι «η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή» (Ιακώβου 2:20). Με άλλα λόγια, πρέπει να ενεργούμε επί της πίστεώς μας για να έχει επίδραση στη ζωή μας. Η πίστη στον Ιησού Χριστό είναι μια κινητήρια δύναμη που εμπνέει τους ανθρώπους να κάνουν καλό και να είναι καλοί, και η πίστη των μορμόνων τούς εμπνέει να ενεργούν. Η πίστη των μορμόνων στον Ιησού Χριστό τούς οδηγεί να μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους, να βαπτισθούν, να παρευρίσκονται στην εκκλησία τις Κυριακές, να φροντίζουν τους φτωχούς και τους άπορους και να επιζητούν να κάνουν καλό στις γειτονιές και τις κοινότητές τους.

Πολλοί μορμόνοι λαμβάνουν επίσης μεγάλη προσωπική δύναμη για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής από την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Επειδή οι μορμόνοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και Τον βλέπουν ως τον Σωτήρα τους, έχουν την πεποίθηση ότι έχει υπερνικήσει τα πάντα και μπορεί να τους ανακουφίσει και να τους ενδυναμώσει σε όλες τις δυσκολίες της ζωής. Αναγνωρίζουν ότι αν και η ζωή στη γη μπορεί να είναι δύσκολη, ο Ιησούς υπέφερε, πέθανε και ηγέρθη ξανά, έτσι ώστε να έχουμε όλοι ελπίδα για μια καλύτερη ζωή με τον Θεό κάποια μέρα. 

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τον Ιησού Χριστό;

Για να μάθετε περισσότερα για τον Ιησού Χριστό και για το πώς η πίστη σε Εκείνον μπορεί να ευλογήσει τη ζωή σας, επισκεφθείτε το mormon.org