Ανθρωπιστική Βοήθεια και η Εκκλησία των μορμόνων

1

Όταν ένας άνδρας ρώτησε τον Ιησού Χριστό ποια ήταν η μεγαλύτερη εντολή, ο Ιησούς δίδαξε: «Πρώτη απ’ όλες τις εντολές είναι. . .  θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, και με όλη την ψυχή σου, και με όλη τη διάνοιά σου, και με όλη τη δύναμή σου, αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη όμοια μ’ αυτή είναι: Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου» (Κατά Μάρκον 12:29-31). Ως χριστιανοί, τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (που μερικές φορές αναφέρονται ως μορμόνοι) προσπαθούν να ακολουθήσουν την εντολή του Ιησού Χριστού να δείξουν αγάπη στον πλησίον μας σε όλο τον κόσμο. Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους να δείξουμε αγάπη στους άλλους είναι μέσω υπηρεσίας. Εμπνευσμένοι από νουθεσίες στις γραφές να αγαπούμε και να υπηρετούμε τους άλλους (βλέπε Ιακώβου 1:27, Άλμα 34:27-29), οι μορμόνοι βοηθούν τους αδελφούς και τις αδελφές τους που έχουν ανάγκη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.


Και δεύτερη όμοια μ’ αυτή είναι: Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου»


Πώς η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών υπηρετεί τους άλλους;

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών ασχολείται με μια πληθώρα προσπαθειών υπηρεσίας που φθάνει σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο ετησίως. Αρκετοί οργανισμοί εντός της Εκκλησίας διαχειρίζονται τις προσπάθειες υπηρεσίας και ανακούφισης, μεταξύ άλλων των Φιλανθρωπικών Οργανώσεων Α.Τ.Η. και του Ανθρωπιστικού Κέντρου Αγίων των Τελευταίων Ημερών.

·         Οι Φιλανθρωπικές Οργανώσεις Α.Τ.Η. διαχειρίζονται μια πληθώρα παγκόσμιων ανθρωπιστικών προγραμμάτων που είναι «οικοδομημένα επάνω σε αρχές προσωπικής ευθύνης, κοινωνικής υποστήριξης, αυτοδυναμίας και βιωσιμότητας» (“What We Do,” ldscharities.org). Μια πρωτοβουλία που διεξάγεται από τις Φιλανθρωπικές Οργανώσεις Α.Τ.Η. είναι τα Benson Food, η οποία επικεντρώνεται στη βοήθεια των «δικαιούχων να αυξήσουν την εξασφάλιση των τροφίμων τους μέσω βιώσιμων και οικονομικών τακτικών» συμπεριλαμβάνοντας την παραγωγή τροφίμων στο σπίτι, τη βελτιωμένη διατροφή και την αποθήκευση τροφίμων. Τα Benson Food λειτουργούν σε 12 χώρες και εξυπηρέτησαν περίπου 116.000 άτομα το 2016 (βλέπε “What We Do,” ldscharities.org).

Άλλες πρωτοβουλίες που διεξάγονται από τις Φιλανθρωπικές Οργανώσεις Α.Τ.Η επικεντρώνονται στο καθαρό νερό, στην παγκόσμια απόκριση σε έκτακτο ανάγκη ύστερα από φυσικές καταστροφές, στις πολιτικές αναταραχές ή σε λιμούς, σε εμβολιασμούς, στη μητρική φροντίδα και των νεογνών, στη φροντίδα οράσεως και στην παροχή αναπηρικών αμαξιδίων και συσκευών κινητικότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (βλέπε “What We Do” ldscharities.org). Οι Φιλανθρωπικές Οργανώσεις Α.Τ.Η. συνεργάζονται επίσης με οργανισμούς συνεργατών ανά τον κόσμο για να αυξήσουν τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών και να ανταποκριθούν καλύτερα στις τοπικές ανάγκες.

·         Το Ανθρωπιστικό Κέντρο Αγίων των Τελευταίων Ημερών βρίσκεται στη Σωλτ Λέηκ Σίτυ της Γιούτας των Η.Π.Α. Στο Ανθρωπιστικό Κέντρο, ανθρωπιστικές προμήθειες υφίστανται προετοιμασία για χρήση παγκοσμίως. Σε ένα κανονικό έτος, το Ανθρωπιστικό Κέντρο Αγίων των Τελευταίων Ημερών αποστέλλει περίπου 3 εκατομμύρια κιλά παπούτσια και ρούχα, 300.000 κυτία υγιεινής και σχολείου και 12.000 παπλώματα σε περισσότερες από 50 χώρες (Βλέπε «Ανθρωπιστικό Κέντρο Αγίων των Τελευταίων Ημερών,» lds.org/topics). Όπου είναι δυνατόν, οι ανθρωπιστικές προμήθειες αποκτώνται κοντά εκεί όπου χρειάζονται. Επιπρόσθετα, στο Ανθρωπιστικό Κέντρο, παρέχεται εκπαίδευση αυτοδυναμίας μέχρι και 18 μήνες σε ευάλωτα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων και μεταναστών, για να τους βοηθήσει να προετοιμαστούν να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, το κέντρο βοηθά τους εκπαιδευόμενους να βρουν απασχόληση. 

Εκτός από αυτές τις παγκόσμιες προσπάθειες και πολλά μικρά προγράμματα υπηρεσίας που χρηματοδοτούνται από μεμονωμένα εκκλησιάσματα, πολλά μέλη της Εκκλησίας έχουν επίσης υπηρετήσει άλλους μέσω του προγράμματος Χείρες Βοηθείας μορμόνων. Εύκολα αναγνωρίσιμοι από τα κίτρινα γιλέκα τους, οι εθελοντές του Χείρες Βοηθείας μορμόνων παρέχουν κοινοτική υπηρέτηση και ανακούφιση από καταστροφή (βλέπε «Χείρες Βοηθείας,» lds.org/topics). Σκοπός του Χείρες Βοηθείας μορμόνων δεν είναι να παράσχει αγαθά ή χρήματα, αλλά να παράσχει δωρεάν εργάτες υπηρεσιών σε περιόδους ανάγκης. Τα χιλιάδες τακτικά μέλη της Εκκλησίας που έχουν δαπανήσει χρόνο εθελοντισμού για τα προγράμματα Χείρες Βοηθείας μορμόνων καταθέτουν μαρτυρία ότι οι μορμόνοι είναι χριστιανοί που συμβάλλουν στο καλό των κοινοτήτων τους.

Τι κάνουν οι μορμόνοι ιεραπόστολοι για να υπηρετήσουν άλλους;

Πολλά μέλη της Εκκλησίας δίνουν στοργική, χριστιανική υπηρεσία υπηρετώντας ως μορμόνοι ιεραπόστολοι. Πολλοί μορμόνοι ιεραπόστολοι υπηρετούν κανονικές  ιεραποστολές διδασκαλίας, κατά τις οποίες περνούν πολύ από τον χρόνο τους κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πολλά άλλα μέλη της Εκκλησίας υπηρετούν ιεραποστολές υπηρεσίας της Εκκλησίας. Οι ιεραποστολές υπηρεσίας της Εκκλησίας είναι συχνά μια επιλογή για νέους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε σε ιεραποστολές διδασκαλίας εξαιτίας σωματικών, διανοητικών ή συναισθηματικών δυσκολιών (βλέπε “Preparing to Serve,” lds.org/callings/missionary). Πολλά ηλικιωμένα ζευγάρια αποφασίζουν επίσης να υπηρετήσουν ιεραποστολές υπηρεσίας της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια των ιεραποστολών υπηρεσίας της Εκκλησίας, οι μορμόνοι ιεραπόστολοι μπορούν να περάσουν χρόνο βοηθώντας σε ομάδες υποστήριξης ανάκαμψης εθισμού, υπηρετώντας σε αποθήκες επισκόπων, όπου τα τρόφιμα είναι διαθέσιμα με δωρεάν διάθεση σε αυτούς που έχουν ανάγκη, βοηθώντας με πόρους απασχόλησης, βοηθώντας στην κάλυψη των υλικών και πνευματικών αναγκών των ανθρώπων που ζουν στις κεντρικές πόλεις και βοηθώντας άλλους μέσω έρευνας της οικογενειακής ιστορίας ή καταχώρισης ιστορικών αρχείων (βλέπε “Explore Opportunities,” lds.org/callings/missionary).

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Ως χριστιανοί, οι μορμόνοι προσπαθούν να ακολουθούν την εντολή του Σωτήρα, να κάνεις στους άλλους όπως θα ήθελες να κάνουν προς εσένα (βλέπε Κατά Ματθαίον 7:12). Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι που τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, συμπεριλαμβανομένων των μορμόνων ιεραποστολών, υπηρετούν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσπάθειες υπηρεσίας της Εκκλησίας, επισκεφθείτε το mormon.org. 

Προτάσεις για Β.Μ.Α.

Περιγραφή HTML: Έχετε ποτέ αναρωτηθεί εάν οι μορμόνοι είναι χριστιανοί; Μάθετε πώς οι προσπάθειες υπηρεσίας της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών καταθέτουν μαρτυρία ότι οι μορμόνοι είναι χριστιανοί.