Βοηθήματα Πρόνοιας και Αυτοδυναμίας

«Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή, και να την έχουν σε αφθονία» (Κατά Ιωάννην 10:10)