Βίβλος

Αγαπούμε και σεβόμαστε τη Βίβλο. Η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Αναγνωρίζεται πάντοτε πρώτη στις «βασικές γραφές» μας.

Βίβλος

Τι είναι η Αγία Γραφή;

Η Αγία Γραφή περιέχει στην κυριολεξία μέσα στις σελίδες της το Πνεύμα του Χριστού που μεταστρέφει, που θεραπεύει και το οποίο έχει στρέψει την καρδιά των ανθρώπων επί αιώνες, οδηγώντας τους να προσεύχονται, να επιλέγουν σωστά μονοπάτια και να αναζητούν για να βρουν τον Σωτήρα τους.

Η Αγία Γραφή έχει ονομασθεί ορθώς. Είναι αγία επειδή διδάσκει αλήθεια, αγία επειδή μας θερμαίνει με το πνεύμα της, αγία επειδή μας διδάσκει να γνωρίσουμε τον Θεό και να καταλάβουμε την επικοινωνία Του με τους ανθρώπους και αγία επειδή καταθέτει μαρτυρία μέσα από τις σελίδες της για τον Κύριο Ιησού Χριστό.

Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν σε έναν ανοικτό κανόνα γραφών, που σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα βιβλία γραφών εκτός από τη Βίβλο (όπως το Βιβλίο του Μόρμον) και ότι ο Θεός εξακολουθεί να αποκαλύπτει τον λόγο Του μέσω ζώντων προφητών. Υπάρχει συχνά το επιχείρημα ότι για να είσαι χριστιανός σημαίνει ότι συμφωνείς με την αρχή sola scriptura (μόνον η γραφή) ή η αυτάρκεια της Βίβλου. Όμως να ισχυρίζεσαι ότι η Βίβλος είναι ο τελικός λόγος του Θεού –πιο συγκεκριμένα, ο τελικός γραπτός λόγος του Θεού– είναι να ισχυρίζεσαι περισσότερα για τη Βίβλο απ’ ό,τι ισχυρίζεται από μόνη της. Πουθενά δεν προκηρύσσει η Βίβλος ότι όλες οι αποκαλύψεις από τον Θεό θα συλλέγονταν σε έναν μοναδικό τόμο για να κλείσει για πάντα και ότι καμία περαιτέρω αποκάλυψη των γραφών δεν θα μπορούσε να ληφθεί.


Διαβάστε τη Βίβλο (διαθέσιμη μόνον στα Αγγλικά)


«Δίνω επίσημη μαρτυρία ότι πιστεύουμε αληθινά και πλήρως στον Κύριο Ιησού Χριστό και στον αποκεκαλυμμένο λόγο Του μέσω της Αγίας Γραφής. Δεν πιστεύουμε μόνον στη Βίβλο – προσπαθούμε να ακολουθούμε τα διδάγματά της και να διδάσκουμε το μήνυμά της».

—Ράσσελ Μπάλλαρντ (Ensign, Μάιος 2007, 82)