Βασίλεια Δόξας

Βασίλεια Δόξας

Κατά τη θνητή ζωή μας κάνουμε επιλογές με το καλό και το κακό. Ο Θεός μας ανταμείβει σύμφωνα με τα έργα μας και τις επιθυμίες μας. Επειδή ο Θεός ανταμείβει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του κατά τη σάρκα, υπάρχουν διαφορετικά βασίλεια δόξας στα οποία θα πάμε μετά την κρίση. Εκείνοι οι οποίοι μετανόησαν για τις αμαρτίες τους και έλαβαν τισ διατάξεις του ευαγγελίου και τήρησαν τις ανάλογες διαθήκες, θα καθαριστούν, θα καθαριστούν από την εξιλέωση του Χριστού. Θα λάβουν υπερύψωση στο ανώστατο βασίλειο, γνωστό επίσης και ως σελέστιο βασίλειο. Θα ζήσουν μαζί για την αιωνιότητα με εκείνους από την οικογένειά τους που είναι άξιοι. Στις γραφές το βασίλειο αυτό συγκρίνεται με τη δόξα ή λαμπρότητα του ήλιου.

Οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται την πληρότητα του ευανγγελίου του Ιησού Χριστού αλλά ζουν έντιμη ζωή, θα λάβουν μια θέση στο τερρέστριο βασίλειο. Το βασίλειο αυτό συγκρίνεται με τη δόξα του φεγγαριού.

Εκείνοι οι οποίοι εξακολουθούν τα αμαρτήματά τους και δε μετανοούν σε τούτη τη ζωή θα λάβουν την ανταμοιβή τους στο χαμηλότερο βασίλειο, που ονομάζεται τελέστιο βασίλειο. Το βασίλειο αυτό συγκρίνεται με τη δόξα των άστρων.