Βοηθώντας πρόσφυγες

people are carrying donation bags

Η Πρώτη Προεδρία μάς προσκαλεί να συμμετάσχουμε σε τοπικά σχέδια αρωγής προς πρόσφυγες.


Αυτή η στιγμή δεν καθορίζει τους πρόσφυγες, αλλά η ανταπόκρισή μας θα συμβάλλει στον δικό μας προσδιορισμό.


Προσευχόμενες προσδιορίστε τι μπορείτε να κάνετε, ώστε να υπηρετήσετε τους πρόσφυγες που ζουν στις γειτονιές και τις κοινότητές σας.


Εμπνευσθείτε απ’ ό,τι κάνουν άλλοι για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες.


Η πρόσκληση του Σωτήρος να κάνουμε τη διαφορά