Γενεαλογία και Οικογενειακή Ιστορία: Ένας σύνδεσμος με το παρελθόν

Μάθετε περισσότερα για τον λόγο που οι τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών κτίζουν ναούς

Η έρευνα της οικογενειακής ιστορίας βοηθά πολλούς να αισθανθούν μία σύνδεση με τους προγόνους τους. Γιατί κάνουν οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας;
Η έρευνα της οικογενειακής ιστορίας βοηθά πολλούς να αισθανθούν μία σύνδεση με τους προγόνους τους. Γιατί κάνουν οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας;

Για τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, η οικογένεια είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε άλλο! Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι οικογένειες μπορούν να διαρκέσουν για την αιωνιότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειές μας δεν περιλαμβάνουν μόνον εκείνους που ζουν εδώ στη γη μαζί μας, αλλά και παππούδες, προγόνους και άλλα μέλη της οικογένειας που έχουν φύγει πριν από εμάς. Ο Πρεσβύτερος Κουέντιν Κουκ της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων δίδαξε: «Το σχέδιο του [Επουράνιου] Πατέρα μας αφορά στις οικογένειες και συμβολίζεται με ένα μεγάλο δένδρο. Για να ζήσει και να αναπτυχθεί ένα δένδρο, χρειάζεται και ρίζες και κλαδιά. Κατά τον ίδιο τρόπο κι εμείς πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι τόσο με τις ρίζες μας –τους γονείς μας, τους παππούδες μας και τους άλλους προγόνους– όσο και με τα κλαδιά μας – τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και άλλους απογόνους» («Το σχέδιο του Πατέρα μας αφορά στις οικογένειες» [ομιλία που δόθηκε την Ημέρα για την εύρεση των ριζών της οικογένειας, 14 Φεβ, 2015], churchofjesuschrist.org). Διαβάστε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι πιστεύουν οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών για το έργο οικογενειακής ιστορίας και πώς το έργο οικογενειακής ιστορίας συνδέεται με την οικοδόμηση των ναών.

Γιατί το έργο οικογενειακής ιστορίας είναι τόσο σημαντικό για τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών

Όταν ο Τζόζεφ Σμιθ, ο ιδρυτής προφήτης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ήταν νέος άνδρας, παρουσιάστηκε ένας άγγελος ονόματι Μορόνι στο πλάι του κρεβατιού του Τζόζεφ, ενώ εκείνος προσευχόταν. Ο άγγελος Μορόνι παρέθεσε στον Τζόζεφ μερικά εδάφια γραφών, με μικρές αποκλίσεις, από το βιβλίο του Μαλαχία, στη Βίβλο (βλέπε Τζόζεφ Σμιθ–Ιστορία 1:28-39). Ο Μορόνι είπε στον Τζόζεφ:

«Ιδέστε, θα σας αποκαλύψω την Ιεροσύνη, με το χέρι τού Ηλιού τού προφήτη, πριν έλθει η μέρα τού Κυρίου, η μεγάλη και τρομερή.

». . .Και αυτός θα φυτέψει στις καρδιές των τέκνων τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους πατέρες, και οι καρδιές των τέκνων θα στραφούν προς τους πατέρες τους. Αν δεν ήταν έτσι, ολόκληρη η γη θα χανόταν εντελώς κατά τον ερχομό του» (Τζόζεφ Σμιθ–Ιστορία 1:38-39).

Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι όπως ακριβώς ο Μορόνι δίδαξε στον Τζόζεφ Σμιθ, «οι καρδιές των τέκνων» πρέπει να στραφούν προς τους πατέρες τους ή τους προγόνους τους, για να προετοιμαστούν για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού στη γη. Ένας τρόπος με τον οποίο τα μέλη της εκκλησίας «[στρέφουν] τις καρδιές [τους]» προς τους προγόνους τους είναι με τη συμμετοχή τους στο έργο οικογενειακής ιστορίας και γενεαλογίας (βλέπε Ντέιβιντ Μπέντναρ, «Οι καρδιές των τέκνων   θα στραφούν», Ensign ή Λιαχόνα, Νοε 2011, 24-27). Πολλοί άνθρωποι μπορούν να δώσουν μαρτυρία για το πνεύμα αγάπης που αισθάνονται για τα μέλη της οικογένειάς τους καθώς κάνουν οικογενειακή ιστορία και γενεαλογία. Ως μέρος του έργου οικογενειακής ιστορίας, τα μέλη της εκκλησίας συγκεντρώνουν τα ονόματα των αποθανόντων μελών της οικογένειας, ώστε να μπορούν να τελεσθούν για αυτούς οι διατάξεις. Τα μέλη της εκκλησίας πιστεύουν ότι σε ιερούς ναούς μπορούμε να επισφραγισθούμε ή να είμαστε μαζί, με τα μέλη της οικογένειάς μας, τόσο αυτούς που ζουν, όσο και αυτούς που έχουν πεθάνει, ώστε να μπορούν οι οικογένειες να συνεχίσουν και πέρα από τον τάφο.

Τι συμβαίνει μέσα στους ναούς;

Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι για να επιστρέψουμε και να ζήσουμε με τον Επουράνιο Πατέρα μας όταν πεθάνουμε, πρέπει να ολοκληρώσουμε ορισμένες διατάξεις συμπεριλαμβανομένων του βαπτίσματος και της λήψης της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος – ενόσω είμαστε ακόμα στη γη (βλέπε Αληθινοί στην πίστη [2004], 109-10).  Παρ’ όλα αυτά, πολλά από τα τέκνα του Θεού δεν είχαν την ευκαιρία να αποδεχθούν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να λάβουν αυτές τις σωτήριες διατάξεις, ενόσω ακόμα ζούσαν.

Οι Άγιοι των Τελευταίων πιστεύουν ότι εξακολουθούμε να ζούμε ως πνεύματα μετά τον θάνατό μας και ότι η κήρυξη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού εξακολουθεί στον κόσμο των πνευμάτων (βλέπε Δ&Δ 138). Πολλά από τα τέκνα του Θεού στον κόσμο των πνευμάτων θα αποδεχθούν το Ευαγγέλιο και αυτοί οι άνθρωποι επιθυμούν να έχουν διατάξεις, όπως το βάπτισμα, που θα τελεσθούν για αυτούς (βλέπε Introduction to Family History Student Manual [2012], 83). Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι ο Θεός έχει προστάξει τα μέλη της Εκκλησίας Του να οικοδομούν ναούς ως τόπους όπου μπορούν να ολοκληρώσουν σωτήριες διατάξεις για λογαριασμό των αποθανόντων μελών της οικογένειάς τους. Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι κανένας δεν μπορεί να εξαναγκασθεί να αποδεχθεί αυτές τις διατάξεις (βλέπε Introduction to Family History Student Manual, 9).

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Πολλοί Άγιοι των Τελευταίων ερευνούν την οικογενειακή ιστορία τους, ώστε να μπορέσουν να τελέσουν διατάξεις στον ναό για τα μέλη της οικογένειάς τους. Οι ναοί της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι ιεροί τόποι, όπου οι οικογένειες ενώνονται μαζί για την αιωνιότητα και τελούνται ιερές, σωτήριες διατάξεις. Δημιουργήστε το δικό σας οικογενειακό δένδρο δωρεάν στο FamilySearch.org ή μάθετε περισσότερα για τους ναούς των Αγίων των Τελευταίων επισκεπτόμενοι το elateprostonchristo.org.