Διδαχή και Διαθήκες: Αποκαλύψεις από τα Ύψη

Διδαχή και Διαθήκες: Αποκαλύψεις από τα Ύψη
Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι το Διδαχή και Διαθήκες είναι ένα βιβλίο γραφών, το οποίο περιέχει ιερές αποκαλύψεις που ελήφθησαν από τον Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ και άλλους προφήτες.

Τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, μερικές φορές αναφερόμενοι και ως μορμόνοι, πιστεύουν ότι τόσο η Βίβλος, όσο και το Βιβλίο του Μόρμον είναι γραφές. Οι μορμόνοι πιστεύουν και σε δύο επιπρόσθετα βιβλία γραφών, το ένα εκ των οποίων ονομάζεται Διδαχή και Διαθήκες. Για τους μορμόνους, «το Διδαχή και Διαθήκες είναι μία συλλογή θείων αποκαλύψεων και εμπνευσμένων διακηρύξεων που εδόθησαν για την εδραίωση και κανονισμό της βασιλείας του Θεού στη γη κατά τις τελευταίες ημέρες» (εισαγωγή στο Διδαχή και Διαθήκες). Οι μορμόνοι είναι ευγνώμονες για τη γνώση ότι οι αποκαλύψεις του Θεού προς τους ανθρώπους δεν τελείωσαν με τη Βίβλο. 

Τι πιστεύουν οι μορμόνοι για το Διδαχή και Διαθήκες;

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών οργανώθηκε στις 6 Απριλίου 1830 από τον Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ (βλέπε Δ&Δ 21, τμήμα κεφαλίδας). Κατά τις πρώτες ημέρες της Εκκλησίας, τόσο τα μέλη της Εκκλησίας, όσο και οι ηγέτες μάθαιναν ακόμα τη διδαχή, τον σκοπό και την οργάνωση της αληθινής Εκκλησίας του Θεού και ανυπομονούσαν να γνωρίσουν το θέλημά Του. Μία πρώτη ιστορία της Εκκλησίας καταγράφει: «Σε εκείνες τις νηπιακές ημέρες της Εκκλησίας, υπήρχε μεγάλη ανυπομονησία να λαμβάνουν τον λόγο του Κυρίου επί παντός θέματος το οποίο με οιονδήποτε τρόπο αφορούσε στη σωτηρία μας» (Χειρόγραφο Ιστορίας της Εκκλησίας, τόμος A-1, σελ. 146, josephsmithpapers.org). Οι περισσότερες εκ των αποκαλύψεων στο Διδαχή και Διαθήκες ελήφθησαν από τον Τζόζεφ Σμιθ «ως απάντηση σε προσευχή σε εποχές ανάγκης και προήλθαν από πραγματικές περιστάσεις στη ζωή που αφορούσαν σε πραγματικούς ανθρώπους» (εισαγωγή στο Διδαχή και Διαθήκες). Ορισμένες από τις αποκαλύψεις ελήφθησαν από κατοπινούς προφήτες της Εκκλησίας. Μολονότι τα περισσότερα τμήματα στο Διδαχή και Διαθήκες απευθύνονται ευθέως προς τα μέλη της Εκκλησίας, οι μορμόνοι πιστεύουν ότι το Διδαχή και Διαθήκες αποτελεί συλλογή «μηνυμ[άτων], προειδοποιήσ[εων] και παραινέσ[εων]. . . για την ευημερία [όλων των ανθρώπων]» (εισαγωγή στο Διδαχή και Διαθήκες).

Τι είναι μοναδικό όσον αφορά στο Διδαχή και Διαθήκες;

Αντίθετα με τη Βίβλο και το Βιβλίο του Μόρμον, το Διδαχή και Διαθήκες δεν αποτελεί μετάφραση αρχαίας γραφής. Το Διδαχή και Διαθήκες είναι μοναδικό ανάμεσα στα βιβλία των γραφών στο ότι είναι η φωνή του Κυρίου που κατευθύνεται στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν τώρα, αυτό που οι μορμόνοι αποκαλούν «οι τελευταίες ημέρες» (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες, εγχειρίδιο μαθητή, 2η έκδ. [Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού Συστήματος της Εκκλησίας, 2001], 1-2). Περιλαμβάνει «αρχές και διαδικασίες αφορώσες στη διακυβέρνηση της Εκκλησίας» στις ημέρες μας, μαζί με εντολές, υποσχέσεις και διδαχές (Γκόρντον Χίνκλυ, “The Order and Will of God”, Ensign, Ιαν 1989, 4).

Επιπροσθέτως, πολλές από τις αποκαλύψεις στο Διδαχή και Διαθήκες περιέχουν τη φωνή του Κυρίου σε πρώτο πρόσωπο. Η φωνή του Κυρίου στο Διδαχή και Διαθήκες είναι τόσο συμπονετική, όσο και αυστηρή. Είναι μία φωνή προειδοποίησης προς τους ανθρώπους στη γη, να προετοιμαστούν προτού έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού (βλέπε εισαγωγή στο Διδαχή και Διαθήκες). Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι το Διδαχή και Διαθήκες περιλαμβάνει «τις διδαχές της σωτηρίας, τις αρχές οι οποίες θα φέρουν [σε όλους τους ανθρώπους] μία πληρότητα αγαλλίασης» και ιερές διαθήκες «οι οποίες είναι σημαντικότερες από όλους τους θησαυρούς της γης» (Διδαχή και Διαθήκες, εγχειρίδιο μαθητή, vii). 

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι εκτός από τον ερχομό στο φως του Διδαχή και Διαθήκες, πολλά άλλα θαύματα συνέβησαν ως μέρος της εδραίωσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Αποκατάσταση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, επισκεφθείτε το mormon.org.