Ειδική Πνευματική Συγκέντρωση για ζεύγη και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

Είναι διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για ιεραποστόλους μεγαλύτερης ηλικίας. 

Όλα τα μέλη (ηλικίας 50+) των πασσάλων και περιφερειών της Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης προσκαλούνται να παρευρεθούν σε μία Ειδική Πνευματική Συγκέντρωση σχετικά με την υπηρέτηση για ιεραποστόλους μεγαλύτερης ηλικίας, της οποίας προεδρεύει ο Πρεσβύτερος Τζέραρντ, από την Προεδρία Κεντρικής Περιοχής. Η Πνευματική Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης στη Φρανκφούρτη, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 από τις 19:00 έως τις 20:30. Η μετάφραση θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά σε 19 γλώσσες της Περιοχής. 

Στην πνευματική συγκέντρωση τα μέλη θα μάθουν για τις διάφορες ευκαιρίες ιεραποστολής, την ευελιξία στη διάρκεια της υπηρετήσεως, και άλλη βοήθεια που είναι διαθέσιμη σε όλους τους ιεραπόστολους μεγαλύτερης ηλικίας και πώς να υποβάλουν αίτηση για ιεραποστολική υπηρέτηση.

Οι προφήτες και οι απόστολοι της Εκκλησίας έχουν προτρέψει πολλά περισσότερα ζεύγη και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να υπηρετήσουν ιεραποστολές. Έχουν επίσης στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα ουσιαστικών ευκαιριών για ιεραποστολές από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν απομακρύνει τα εμπόδια που μπορεί να απέτρεπαν κάποιους να υπηρετήσουν στο παρελθόν.