Επουράνιος Πατέρας

Επουράνιος Πατέρας

Ο Θεός είναι ο Επουράνιος Πατέρας μας. Είμαστε τα παιδιά του. Έχει ένα σώμα από σάρκα και οστά που είναι ένδοξο, λαμπρό και τελειοποιημένο. Μας αγαπά. Θρηνεί μαζί μας όταν υποφέρουμε και αγαλλιάζει όταν κάνουμε το σωστό. Θέλει να επικοινωνεί με εμάς και μπορύμε να επικοινωνούμε με Εκείνον μέσω της ειλικρινούς προσευχής. 

Μας έχει δώσει αυτή την εμπειρία στη γη, ώστε να μπορούμε να μαθαίνουμε και να αυξανόμαστε πνευματικά. Μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας για Αυτόν μέσα από τις επιλογές μας και την υπακοή μασ στις εντολές του. 

Ο Επουράνιος Πατέρας έχει προσφέρει σε μας, τα παιδιά του, έναν τρόπο να επιτύχουμε σε τόυτη τη Ζωή και να επιστρέψουμε να ζήσουμε στην πααρουσία του. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε αγνοί και καθαροί μέσω της υπακοής, ώστε να το πετύχουμε αυτό. Η ανυπακοή μάς απομακρύνει από Εκείνον. Υψίστης σημασίας για το σχέδιο του Πατέρα μας είναι η Εξιλέωση του Ιησού Χριστού. Η εξιλέωση περιλάμβανε το μαρτύριό του στον Κήπο της Γεθσημανή καθώς και το μαρτύριο και το Θάνατό του επάνω στο σταυρό. Μέσω της εξιλέωσης μπορούμε να ελευθερωθούμε από το βάρος των αμαρτιών μας και να αναπτύξουμε πίστη και δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις δοκιμασίες μας.