Η Ανάγκη για μια Αποκατάσταση

Τι είναι η αποκατάσταση και γιατί ήταν ανάγκη;

Ένα από τα δόγματα και διδαχές που πρεσβεύει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ή εν συντομία η Μορμονική Εκκλησία, είναι το γεγονός της αποκατάστασης του ευαγγελίου και της ιεροσύνης του Ιησού Χριστού από τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Αυτή η διδαχή δίνει στην Εκκλησία μια ιδιαίτερη, μοναδική θέση ανάμεσα στις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες και δόγματα. Τούτο μπορεί να γίνει αντιληπτό αν σκεφθούμε τη θέση των  Εκκλησιών σχετικά με την αποκατάσταση:

                  1.      Κάποιες πιστεύουν και ισχυρίζονται ότι συνεχίζουν αδιάλειπτα την ύπαρξή τους από την εποχή που τις ίδρυσε o Ιησούς Χριστός. Τέτοιες είναι οι Εκκλησίες των Καθολικών και των Ορθοδόξων.

                  2.      Υπάρχουν επίσης και οι διάφορες Προτεσταντικές Εκκλησίες (διαμαρτυρόμενοι), που ιδρύθηκαν από μεταρρυθμιστές οι οποίοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με την Καθολική Εκκλησία και ζητούσαν αλλαγές στις υπάρχουσες διδαχές και πρακτικές.

                  3.      Τέλος, υπάρχει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών που μόνη αυτή πιστεύει πως η Εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν στη γη περιέπεσε σε αποστασία και έφυγε μακριά από τα δόγματα και τις διδαχές που κήρυξαν ο Κύριος και οι Απόστολοι. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να επανιδρυθεί επάνω στη γη απλά με εφαρμογή κάποιων μεταρρυθμίσεων, αλλά μόνο μέσω της αποκατάστασής της.

      Ας σκεφθούμε τους τρεις παραπάνω ισχυρισμούς. Αν ο πρώτος είναι σωστός και αληθινός, τότε δεν υπάρχει ο λόγος ύπαρξης των άλλων Εκκλησιών και όλα κρίνονται μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών. Οι Προτεστάντες δεν έχουν καμμία τύχη˙ αν οι Καθολικοί έχουν δίκιο τότε δεν χρειαζόταν να αποσκιρτήσουν, αν οι Καθολικοί έχουν άδικο, τότε και οι Προτεστάντες έχουν άδικο ως προερχόμενοι από αυτούς. Αν όμως οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί είναι λάθος, τότε η Μορμονική Εκκλησία και οι διδαχές της είναι τα μόνα αληθινά επάνω στη γη. Είτε ισχύει η συνεχής παρουσία του ευαγγελίου από την εποχή του Ιησού Χριστού, είτε ήταν απαραίτητη η αποκατάσταση του ευαγγελίου τις τελευταίες ημέρες.

      Στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών πιστεύουμε ότι η αποκατάσταση ήταν απαραίτητη. Διότι επίσης πιστεύουμε ότι πράγματι υπήρξε απομάκρυνση της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας του Ιησού Χριστού από τις διδαχές του αληθινού ευαγγελίου.

      Ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Η Εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα τέλειο οικοδόμημα. Όπως μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος (Προς Εφεσίους 2:20), οικοδομήθηκε με θεμέλια τους Αποστόλους και ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο τον Σωτήρα. Ο Ιησούς επίσης ενώ ακόμη ήταν στη γη, όρισε και άλλους ηγέτες της ιεροσύνης για να βοηθούν τους Αποστόλους, όπως τους Εβδομήκοντα, ευαγγελιστές, κλπ όπως αναφέρουν ο Λουκάς και ο Παύλος (Κατά Λουκάν 10:1, Προς Εφεσίους 4:11). Οι Απόστολοι, όπως τους είχε προστάξει ο Ιησούς να κάνουν, γύριζαν όλο τον κόσμο, κήρυτταν το ευαγγέλιο, ίδρυαν τοπικές Εκκλησίες και χειροτονούσαν τοπικούς ηγέτες. Οι ίδιοι δεν έμεναν πολύ σε ένα τόπο. Επικοινωνούσαν με τα μέλη και τους τοπικούς ηγέτες στέλνοντας επιστολές με συμβουλές και οδηγίες, γι’αυτό και η Καινή Διαθήκη περιέχει επιστολές του Παύλου, του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ιωάννη, του Ιούδα.


'...που εποικοδομηθήκατε επάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών, που ακρογωνιαία πέτρα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός...'

Εφ 2:20

Οι Απόστολοι είχαν σκοπό να συνεχίσουν αυτό τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, οι Πράξεις των Αποστόλων  (Πράξεις 1:23-26) μας πληροφορούν ότι οι έντεκα Απόστολοι επέλεξαν τον Ματθία στην θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη, ώστε να συνεχίσουν το πρότυπο των 12 Αποστόλων και της γενικότερης οργάνωσης  που τους είχε θέσει ο Ιησούς Χριστός. Είναι φανερό ότι αυτή η οργάνωση ήταν η μόνη αρεστή στα μάτια Του.

      Όμως, η Εκκλησία συνάντησε από την πρώτη στιγμή, ακόμη και με την παρουσία του Χριστού στη γη, τεράστιες δυσκολίες και διωγμούς. Ο Χριστός σταυρώθηκε, ενώ ένας ένας οι Απόστολοι σκοτώθηκαν επιτελώντας το έργο του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος τους είχε προειδοποιήσει γι’αυτό (Κατά Ματθαίον 24:9-12, Κατά Ιωάννην 16:1-3). Μην μπορώντας λοιπόν οι Απόστολοι να συγκεντρώνονται τακτικά ώστε να επιλέγουν τους αντικαταστάτες αυτών που είχαν σκοτωθεί, η Αποστολική εξουσία και τα κλειδιά της ιεροσύνης που είχε λάβει ο Πέτρος (Κατά Ματθαίον 16:19) αφαιρέθηκαν από τη γη και τους ανθρώπους της. Κατά συνέπεια, η τέλεια οργάνωση της Εκκλησίας δεν υπήρχε πλέον και σύγχυση επικράτησε. Ακατάλληλοι άνθρωποι αλλίωσαν τις διδαχές της αληθινής Εκκλησίας, η οποία στην πραγματικότητα διαλύθηκε.

      Έτσι άρχισε η αποστασία που αναφέρθηκε παραπάνω. Λανθασμένες ή αλλιωμένες διδαχές έγιναν δόγματα, η οργάνωση έγινε διαφορετική, η Εκκλησία αναμείχθηκε με τα κράτη και τις πολιτικές τους, στη συνέχεια διασπάσθηκε σε Ορθοδόξους και Καθολικούς, επακολούθησε η απόσχιση των Προτεσταντών από τους τελευταίους, η Καθολική Εκκλησία εκπροσωπείται από κοσμικό κράτος και ο κατάλογος της αποστασίας δεν έχει τέλος.

      Η αποστασία είχε προβλεφθεί από τις γραφές. Ο Ησαΐας είχε προφητεύσει ότι η γη θα μολυνθεί από ανθρώπους που παρέβησαν και αθέτησαν την αιώνια διαθήκη (Ησαΐας 24:5). Ο Ιησούς (Κατά Ματθαίον 24:11), ο Πέτρος (Πέτρου Β’ 2:1), Παύλος (Προς Γαλάτες 1:7) είχαν μιλήσει για ψευδοπροφήτες που θα αλλοιώσουν τις διδαχές και θα παραπλανήσουν τους ανθρώπους. Η παραπλάνηση και η απομάκρυνση θα ήταν τόση που ο προφήτης Αμώς είχε προβλέψει πως μεγάλη πείνα πνευματική θα έρθει στους ανθρώπους, οι οποίοι θα αποζητούν το λόγο του Κυρίου και δε θα τον βρίσκουν (Αμώς 8:11-12). Η αποστασία είχε αρχίσει από την εποχή των Αποστόλων όπως μας αναφέρει ο Ιωάννης (Ιωάννη Α’ 2:18-19), όπου πολλοί άνθρωποι που ήσαν εναντίον του Χριστού υπήρχαν ανάμεσά τους.  Πολύ χαρακτηριστικά και καθαρά, ο Παύλος αναφέρει σχετικά συμβουλεύοντας τους αγίους της Θεσσαλονίκης (Προς Θεσσαλονικείς Β’ 2:3-4) ότι η Δευτέρα Παρουσία δεν πλησίασε, όπως λένε κάποιοι που τους εξαπατούν. Τους πληροφορεί ότι πρώτα θα έρθει η αποστασία και θα αποκαλυφθούν οι άνθρωποι της αμαρτίας και αυτοί που εναντιώνονται στο Θεό.


«Να, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη· όχι πείνα ψωμιού ούτε δίψα νερού, αλλά ακρόασης τψν λόγων του Κυρίου»

Αμ 8:11

      Είναι λοιπόν φανερό ότι η αποστασία ήταν γεγονός και κατάσταση πραγματική, η οποία μάλιστα είχε προβλεφθεί από προφήτες και Αποστόλους. Δεν ήταν λοιπόν δυνατό να επανέλθει η αληθινή Εκκλησία του Ιησού Χριστού στη γη απλά μέσω μια μεταρρύθμισης, ούτε επίσης είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτοί οι ισχυρισμοί των Ορθοδόξων ότι μόνοι αυτοί κατέχουν τις ορθές διδαχές, ή των Καθολικών ότι αποτελούν τη συνέχεια της Εκκλησίας του Αποστόλου Πέτρου. Μόνο η αποκατάσταση της αληθινής Εκκλησίας ήταν δυνατή και μάλιστα με θεϊκή παρέμβαση.

      Όπως είχε προβλεφθεί η διάλυση της αληθινής Εκκλησίας και η αποστασία από τις διδαχές της, έτσι είχε προβλεφθεί και η αποκατάστασή της. Ο Πέτρος, μιλώντας στο πλήθος ότι ο ουρανός θα πρέπει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό μέχρι τον καιρό της αποκατάστασης όλων αυτών για τα οποία μίλησε ο Θεός από παλιά μέσω των προφητών Του (Πράξεις 3:20-21). Οι προφήτες Μιχαίας και Ησαΐας με τα ίδια λόγια είχαν πει ότι τις έσχατες ημέρες η Εκκλησία του Κυρίου θα οικοδομηθεί και όλοι θα συρρέουν σε αυτή (Μιχαίας 4:1-1, Ησαΐας 3: 2-4).

      Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών, αλλά και όλοι οι άνθρωποι έχουν στη διάθεσή τους τις γραφές που μιλούν για την αποστασία και την αποκατάσταση και έτσι μπορούν να τις μελετήσουν και να φωτιστούν. Όμως πέρα από τις γραφές, υπάρχει και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό που μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν για να καταλάβουν το νόημα της αποκατάστασης του αληθινού ευαγγελίου: Αυτό είναι η προσευχή. Να προσευχηθούν γι’αυτό, όπως ακριβώς μας λέει προφήτης Μορόνι να κάνουμε για να γνωρίσουμε αν το Βιβλίο του Μόρμον είναι αληθινό.

      Δίνω την μαρτυρία μου ότι η ιεροσύνη επανήλθε στους ανθρώπους από τον Κύριο μέσω του Τζόζεφ Σμιθ, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι η μόνη που κατέχει την πληρότητα του αληθινού ευαγγελίου και καθοδηγείται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό μέσω του Προέδρου Μόνσον και των υπολοίπων Αποστόλων.