Μήνυμα Ηγεσίας Περιοχής

Η αποστολή του Μεσολαβητή

Ο Χριστός «είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης». Αυτή η διαθήκη επιτρέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων της δικαιοσύνης και των απαιτήσεων του ελέους. 

Misja mediatora
Πρεσβύτερος Ρόζβελτ Τεϊσέιρα, Πράσινο Ακρωτήριο
Πρεσβύτερος Ρόζβελτ Τεϊσέιρα, Πράσινο Ακρωτήριο Μέλος Περιοχής-Μέλος των Εβδομήκοντα

Η λέξη «μεσολαβητής» σημαίνει μεσάζων, ενδιάμεσος.

Στη θνητή μας ζωή, υπάρχουν περιπτώσεις όπως στις επιχειρήσεις, όταν αγοράζουμε ή ενοικιάζουμε ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο, αλλά και σε συγκρούσεις, κατά τις οποίες χρειαζόμαστε έναν μεσολαβητή.

Για να επιτύχει στη διαδικασία της μεσολαβήσεως, ο μεσολαβητής πρέπει να είναι ουδέτερος, δίκαιος, αμερόληπτος και χρειάζεται να διασφαλίζει ότι σε κανένα από τα μέρη που συμμετέχουν δεν υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων του.

Ως μέρος του σχεδίου ευδαιμονίας, ο Κύριος έχει παράσχει μία επίγεια ζωή για εμάς. Η γέννησή μας είναι το αποτέλεσμα της επιλογής που κάναμε προηγουμένως και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην αιώνια πρόοδό μας.

Η θνητή ζωή μας, περιορισμένη από τον χρόνο, είναι σύντομη και μικραίνει με κάθε ημέρα που περνά. Και όμως, είναι ουσιώδης για τη σωτηρία μας, καθώς μας επιτρέπει να κάνουμε καθημερινές επιλογές που μπορούν είτε να μας φέρουν πιο κοντά στον Επουράνιο Πατέρα μας είτε να μας απομακρύνουν από Αυτόν.

Μαθαίνουμε από τον βασιλιά Βενιαμίν ότι «ο φυσικός άνθρωπος είναι εχθρός του Θεού, και ήταν από την πτώση του Αδάμ, και θα είναι, στους αιώνες των αιώνων, εκτός αν ενδίδει στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος» (Μωσία 3:19). Μόνο με τις προσπάθειές μας, στη σαρκική μας φύση και χωρίς βοήθεια, δεν μπορούμε να επιτύχουμε τον σκοπό αυτής της ζωής.

Król Beniamin

Μας έλκουν συνεχώς δύο αντίθετες δυνάμεις, η μία μας δελεάζει να κάνουμε το καλό και η άλλη μας δελεάζει να κάνουμε το κακό. «Επομένως, ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο το να ενεργεί αφ’ εαυτού του. Επομένως, ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ενεργεί αφ’ εαυτού του παρά μόνο όταν θα δελεαζόταν από το ένα η από το άλλο» (Νεφί Β´ 2:16).

Ο Κύριος γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκολίες αυτής της θνητής ζωής. Γνωρίζει τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία μας, γνωρίζει ότι σε αυτήν τη διαδικασία επιλογών θα κάνουμε λάθη και γι’ αυτό έχει παράσχει έναν μεσολαβητή.

«Eπειδή, ένας υπάρχει, ένας είναι και ο μεσίτης ανάμεσα σε Θεό και ανθρώπους» (Α΄ Προς Τιμόθεον 2:5). Αυτός ο μεσολαβητής είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο μεσολαβητής των διαθηκών μας με τον Πατέρα. Μέσω Αυτού ερχόμαστε στον Επουράνιο Πατέρα μας.

Ο Χριστός «είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης» (Προς Εβραίους 8:6). Αυτή η διαθήκη επιτρέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων της δικαιοσύνης και των απαιτήσεων του ελέους.

Χάρη στην Εξιλέωση του Ιησού Χριστού, ο οποίος μεσολάβησε για τις αμαρτίες μας, έχουμε την ευκαιρία να μετανοήσουμε και να εκπληρώσουμε όλες τις απαιτήσεις της διαθήκης. Αυτός έκανε δυνατή τη συμφωνία.

Ο Κύριός μας με την απέραντη σοφία Του μας έδωσε μία ημέρα τη φορά, χωρισμένη σε περιόδους 24 ωρών. Κάθε ημέρα είναι μία νέα ημέρα, μία νέα ευκαιρία, μία αναγέννηση.

Μπορούμε να αναλογιστούμε τις πράξεις μας στο τέλος κάθε ημέρας, μπορούμε να φέρουμε στον Κύριο, με ταπεινή προσευχή, τις καθημερινές μας προσπάθειες, τις δυσκολίες μας, να ευχαριστήσουμε και να ζητήσουμε τη βοήθειά Του για τη νέα ημέρα. Κάθε ημέρα είναι μια αναγέννηση, έχουμε μια νέα ευκαιρία να επιλέξουμε το σωστό και να γίνουμε λίγο καλύτεροι από ό,τι ήμασταν την προηγούμενη ημέρα.


Τι υπέροχη ευλογία είναι να γνωρίζουμε, να αισθανόμαστε ότι μέσω ειλικρινούς μετάνοιας μπορούμε να απελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας.


Jezusa Chrystusa

Εκτός από τον Διδάσκαλό μας Ιησού Χριστό, τον αιώνιο Ανώτατο Μεσολαβητή μας, ο Κύριος γνωρίζει ότι ως μέρος του σχεδίου, υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που πρέπει να έχουμε άλλους μεσολαβητές που είναι κοντά. Έτσι αποκατέστησε την εκκλησία Του αυτές τις τελευταίες ημέρες επί του θεμελίου των προφητών και των αποστόλων που κρατούν όλα τα κλειδιά της ιεροσύνης και επί των τοπικών ηγετών για να μας βοηθήσουν.

Πάνω απ’ όλα, γνωρίζω ότι ο μεγαλύτερος μεσολαβητής μας είναι ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Τι υπέροχη ευλογία είναι να γνωρίζουμε, να αισθανόμαστε ότι μέσω ειλικρινούς μετάνοιας μπορούμε να απελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας.

Ξέρω ότι ακόμη και αν όλα αποτύχουν στη ζωή μας, ακόμη και αν αδικηθούμε ή καταδιωχθούμε, ακόμη και μέχρι θανάτου, ο μεσολαβητής μας Ιησούς Χριστός δεν θα αποτύχει. Τον εμπιστεύομαι πλήρως. Ξέρω ότι θα διασφαλίσει και θα εγγυηθεί ότι όλα τα δικαιώματα, οι ευλογίες και τα προνόμιά μας θα διαφυλαχθούν στο τέλος και θα είμαστε νικηφόροι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.