Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Α.Τ.Η.) και PRAKSIS

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Α.Τ.Η.) και PRAKSIS

Αρχής γενομένης από τον Μάιο του 2016, οι Α.Τ.Η. θα υποστηρίζουν την PRAKSIS σε δύο υφιστάμενα προγράμματα, τα Ημερήσια Κέντρα για αστέγους και πρόσφυγες (Αθήνα και Πειραιάς) και το Κέντρο υποδοχής για ασυνόδευτους ανηλίκους στην Αθήνα.

Οι εγκαταστάσεις των Ημερήσιων Κέντρων για τους αστέγους της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης (με περισσότερες από 170.000 επισκέψεις από την αρχή του προγράμματος τον Μάιο του 2012) παρέχουν αρωγή σε μεμονωμένους αστέγους, οικογένειες που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχια και πρόσφυγες. Εκεί μπορούν να πλύνουν τα ρούχα τους, να πλυθούν, να πάρουν ρούχα από δωρεές και να επωφεληθούν από διάφορες ζωτικές υπηρεσίες όπως η ψυχολογική υποστήριξη και η παροχή συμβουλών για εργασία.  Επιπλέον, μπορούν να περάσουν χρόνο στη βιβλιοθήκη του Ημερήσιου Κέντρου ή να παρακολουθήσουν μια ταινία. Οι Α.Τ.Η. έχουν ήδη υποστηρίξει τη λειτουργία του Ημερήσιου Κέντρου στην Αθήνα στο παρελθόν με την δωρεά δύο πλυντηρίων και δύο στεγνωτηρίων.  Οι Α.Τ.Η θα καλύπτουν τα λειτουργικά κόστη των Ημερήσιων Κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά (οργανισμούς κοινής ωφέλειας και προσωπικά κόστη) για περίοδο τεσσάρων μηνών.

Οι εγκαταστάσεις υποδοχής για ασυνόδευτους ανηλίκους (δύο στην Αθήνα και ένα στην Πάτρα) παρέχουν προσωρινή στέγαση και άλλες υπηρεσίες σε ασυνόδευτους ανηλίκους. Το επίκεντρο του προγράμματος είναι η συμπερίληψη των δικαιούχων (8-18 ετών) στην κοινωνία και γι’ αυτό έχει δοθεί ειδική έμφαση στις ακόλουθες δραστηριότητες: ψυχολογική υποστήριξη, διερμηνεία/ιατρικές υπηρεσίες, νομικές συμβουλές και χειρισμός διαδικασιών αιτούντων άσυλο, διδασκαλία στα Ελληνικά και τη γλώσσα της χώρας στην οποία θα μετακινηθούν τα παιδιά, διαπολιτισμικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και κάλυψη βασικών αναγκών όπως τροφή, ασφάλεια, εκπαίδευση κ.λπ. Οι Α.Τ.Η θα καλύπτουν πλήρως τα λειτουργικά κόστη του Κέντρου Πετραλώνων (οργανισμούς κοινής ωφέλειας και προσωπικά κόστη, καθώς και προμήθειες τροφίμων) για περίοδο τεσσάρων μηνών.

Επιπλέον, οι Α.Τ.Η. και η PRAKSIS θα συνεργάζονται αναφορικά με μία νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος «Έκτακτες παρεμβάσεις για πρόσφυγες». Υπηρεσίες συνοδών θα παράσχονται για περίοδο τεσσάρων μηνών σε ασυνόδευτους ανηλίκους που ταξιδεύουν από τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα. Κοινωνικοί λειτουργοί και πολιτιστικοί διαμεσολαβητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Οι Α.Τ.Η. επίσης θα καλύπτουν τα μεταφορικά έξοδα για ασυνόδευτους ανηλίκους και τους συνοδούς τους.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, οι Α.Τ.Η. έχουν παράσχει και συνεχίζουν να παράσχουν μείζονα εθελοντική εργασία στην PRAKSIS και υποστηρίζουν την οργάνωση επίσης μέσω ατομικών δωρεών.