Η ζωή του Τζόζεφ Σμιθ: Η Αποκατάσταση της Ιεροσύνης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Αποκατάσταση της Εκκλησίας του Χριστού

Gemälde von zwei betenden Männern und einem Engel der einem von ihnen die Hände auflegt
Τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι ουράνιοι αγγελιαφόροι απένειμαν την ιεροσύνη του Θεού στον Τζόζεφ Σμιθ και τον Όλιβερ Κάουντερυ το 1829.

Τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι η ιεροσύνη είναι η εξουσία να ενεργούμε στο όνομα του Θεού, που έχει μεταβιβαστεί από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Όταν ο Ιησούς Χριστός έζησε επάνω στη γη, έδωσε την ιεροσύνη στους Αποστόλους Του. Μετά τη σταύρωση του Ιησού Χριστού και τον θάνατο των Αποστόλων, οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι η πληρότητα του Ευαγγελίου του Χριστού, συμπεριλαμβανομένης της ιεροσύνης, αφαιρέθηκε από τη γη (βλέπε «Αποκατάσταση της Ιεροσύνης», gospeltopics.churchofjesuschrist.org). Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι το 1829, η ιεροσύνη αποκαταστάθηκε στη γη, όταν ουράνιοι αγγελιαφόροι την απένειμαν στον Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Για τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών, η αποκατάσταση της ιεροσύνης αποτελεί σημαντικό γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας.

Τι πιστεύουν τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών για την ιεροσύνη;

Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές ιεροσύνες (βλέπε Δ&Δ 107:1) – η Ααρωνική Ιεροσύνη και η Μελχισεδική Ιεροσύνη. Πιστεύουν ότι η Ααρωνική Ιεροσύνη είναι η μικρότερη ή προπαρασκευαστική ιεροσύνη και η Μελχισεδική Ιεροσύνη είναι η μεγαλύτερη ιεροσύνη.

Η Ααρωνική Ιεροσύνη

Ο Τζόζεφ Σμιθ έμαθε για την Ααρωνική Ιεροσύνη όταν βρήκε μια αναφορά για το βάπτισμα προς άφεση αμαρτιών κατά τη μετάφραση τού Βιβλίου του Μόρμον από εκείνον. Στις 15 Μαΐου 1829, ο Τζόζεφ και ο γραφέας του, Όλιβερ Κάουντερυ, πήγαν στο δάσος για να προσευχηθούν σχετικά με αυτό που είχαν διαβάσει για το βάπτισμα. Σε απάντηση, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατέβηκε από τους ουρανούς και απένειμε την Ααρωνική Ιεροσύνη, η οποία περιλαμβάνει την εξουσία να βαπτίζουν, επάνω στον Τζόζεφ και στον Όλιβερ (βλέπε Τζόζεφ Σμιθ–Ιστορία 1:68-72).

Σήμερα, η Ααρωνική Ιεροσύνη μπορεί να απονεμηθεί σε άξιους νέους άνδρες, από την ηλικία των 12 ετών. Στην πραγματικότητα, οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι υπάρχουν ορισμένες διαφορετικές θέσεις εντός της Ααρωνικής Ιεροσύνης, η καθεμία με τις υποχρεώσεις της. Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον διάκονο, τον διδάσκαλο, τον ιερέα και τον επίσκοπο (βλέπε Δ&Δ 107:13-14, 85-88). Οι φέροντες την ιεροσύνη προοδεύουν σε υψηλότερες θέσεις καθώς προοδεύουν στο Ευαγγέλιο. Τα καθήκοντα των διαφόρων θέσεων στην Ααρωνική Ιεροσύνη περιλαμβάνουν την ευλόγηση και τη διανομή της μεταλήψεως, τη βάπτιση και την επίβλεψη για τις υλικές ανάγκες των μελών της Εκκλησίας (βλέπε «Ααρωνική Ιεροσύνη», churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng).

Η Μελχισεδική Ιεροσύνη

Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι η Μελχισεδική ιεροσύνη ή μεγαλύτερη ιεροσύνη, αποκαταστάθηκε κι αυτή μέσω του Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Η ακριβής ημερομηνία της αποκατάστασης της Μελχισεδικής Ιεροσύνης είναι άγνωστη, όμως συνέβη μερικές εβδομάδες μετά την αποκατάσταση της Ααρωνικής Ιεροσύνης το 1829 (βλέπε Διδαχή και Διαθήκες και Ιστορία της Εκκλησίας, Εγχειρίδιο Διδαχής Διδασκάλου [1999], 45). Οι αρχαίοι Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, εμφανίστηκαν στον Τζόζεφ και τον Όλιβερ και τους απένειμαν τη Μελχισεδική Ιεροσύνη.

Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι τη Μελχισεδική Ιεροσύνη μπορούν να την φέρουν άξια άρρενα ενήλικα μέλη. Η Μελχισεδική Ιεροσύνη ονομάστηκε από τον Μελχισεδέκ, έναν μεγάλο αρχιερέα την εποχή του Αβραάμ (βλέπε Δ&Δ 107:2-4). Αυτή η ιεροσύνη περιλαμβάνει την εξουσία να δίνουμε ειδικές ευλογίες ιεροσύνης για ανακούφιση, συμβουλή και ίαση και την εξουσία της απονομής της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα, οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι στις διατάξεις της Μελχισεδικής Ιεροσύνης «η δύναμη της θεϊκότητας φανερώνεται» (Δ&Δ 84:20· βλέπε, επίσης, «Μελχισεδική Ιεροσύνη», churchofjesuschrist.org/topics?lang=eng).

Μάθετε περισσότερα

Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι η αποκατάσταση της ιεροσύνης τον Μάιο του 1829 δεν αποτελεί μόνον ιστορικό γεγονός αλλά και ένα θαύμα και μία απίστευτη ευλογία για όλα τα τέκνα του Θεού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Αποκατάσταση της Εκκλησίας του Χριστού, επισκεφθείτε το elateprostonchristo.org.