«Η Οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο»

1

Το «Η Οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο» είναι ένα έγγραφο το οποίο διακηρύσσει τι διδάσκει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών για τον γάμο, τα παιδιά και την οικογένεια (Ensign ή Λιαχόνα, Νοε 2010, 129). Όταν ο πρώην Πρόεδρος της Εκκλησίας Γκόρντον Χίνκλυ διάβασε για πρώτη φορά τη διακήρυξη για την οικογένεια πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, τα μέλη της Εκκλησίας ήταν ευγνώμονα για τις απλές και ξεκάθαρες διδασκαλίες της σχετικά με την οικογένεια. Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, γνωστοί και ως μορμόνοι, αποτιμούν τη διακήρυξη για την οικογένεια τόσο ως μία βαθυστόχαστη, όσο και ως μία βαθιά αναγκαία αποκάλυψη, η οποία διακηρύσσει τα πρότυπα του Θεού για τον γάμο και την οικογένεια σε έναν ολοένα μεταβαλλόμενο κόσμο (βλέπε Μπόννυ Όσκαρσον, «Υπερασπιστές της Διακήρυξης για την οικογένεια», Ensign ή Λιαχόνα, Μάιος 2015, 14-15). Διαβάστε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι πιστεύουν οι μορμόνοι για τον γάμο και την οικογένεια.


Τι διδάσκει το «Η Οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο»;


Η διακήρυξη για την οικογένεια δίνει συγκεκριμένη συμβουλή στους συζύγους, τις συζύγους, τις μητέρες και τους πατέρες. Διδάσκει ότι «ο γάμος μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας έχει ορισθεί από το Θεό προς τους ανθρώπους και ότι η οικογένεια αποτελεί στοιχείο υψίστης σπουδαιότητος στο σχέδιο του Δημιουργού για τον αιώνιο προορισμό των παιδιών Του» («Η οικογένεια», 129). Διδάσκει επίσης ότι προτού γεννηθούμε «γνωρί[ζαμε] και λατρεύα[με] τον Θεό ως τον Αιώνιο Πατέρα [μας]» και ότι το σχέδιο του Θεού για την πρόοδο των τέκνων Του απαιτούσε να έλθουμε στη γη, να αποκτήσουμε υλικό σώμα και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε να ζήσουμε με Εκείνον και τις οικογένειές μας όταν πεθάνουμε («Η οικογένεια», 129). Οι διδασκαλίες στη διακήρυξη για την οικογένεια σκοπό έχουν να βοηθήσουν όλες τις οικογένειες --όχι μόνον τις οικογένειες των μορμόνων-- να είναι ευτυχισμένες. 


Τι πιστεύουν πραγματικά οι μορμόνοι για τον γάμο;


Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι ο γάμος μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας είναι θεμελιώδες μέρος του σχεδίου του Θεού για τα τέκνα Του. Πιστεύουν επίσης ότι οι σύζυγοι «έχουν την ιερή υποχρέωση να αγαπούν και να φροντίζουν ο ένας τον άλλο» («Η οικογένεια», 129).  Για τους μορμόνους «οι επιτυχημένοι γάμοι και οι επιτυχημένες οικογένειες βασίζονται και διατηρούνται επί των αρχών της πίστεως, της προσευχής, της μετάνοιας, της συγχώρεσης, του σεβασμού, της αγάπης, της συμπόνιας, της εργασίας και των εποικοδομητικών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» («Η οικογένεια», 129).  Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι οι σύζυγοι θα πρέπει να βοηθούν ο ένας τον άλλον ως ισάξιοι σύντροφοι και πως εκείνοι οι οποίοι αποτυγχάνουν να φροντίσουν την οικογένειά τους, διαπράξουν μοιχεία ή κακοποιούν τη σύζυγο ή τα παιδιά τους, θα είναι υπόλογοι ενώπιον του Θεού για τις επιλογές τους (βλέπε «Η οικογένεια», 129)


Τι πιστεύουν πραγματικά οι μορμόνοι για τα παιδιά και την οικογένεια;


Οι μορμόνοι πιστεύουν στη διδασκαλία της διακήρυξης για την οικογένεια ότι «τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να γεννηθούν από γονείς, οι οποίοι έχουν νυμφευθεί» («Η οικογένεια», 129). Οι μορμόνοι πιστεύουν επίσης ότι «κληρονομιά από τον Κύριο είναι τα παιδιά» (Ψαλμοί 127:3), που σημαίνει ότι τα παιδιά είναι μια ευλογία από τον Θεό. Για τους μορμόνους, η ιδιότητα του γονέα αποτελεί ιερό καθήκον και οι γονείς θα πρέπει «να αναθρέψουν τα παιδιά τους με αγάπη και αρετή, να παράσχουν τα αναγκαία για την ικανοποίηση των σωματικών και ψυχικών τους αναγκών και να τα διδάξουν να αγαπούν και να υπηρετούν αλλήλους, να τηρούν τις εντολές τού Θεού και να είναι νομοταγείς πολίτες, όπου και αν ζουν» («Η οικογένεια», 129). Οι οικογενειακές υποχρεώσεις έχουν υπέρτατη σπουδαιότητα για τους μορμόνους. 


Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για το τι πιστεύουν οι μορμόνοι;


Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι οι οικογένειες δεν είναι απλώς μία υποχρέωση αλλά επίσης και μία μεγάλη ευλογία.  Η ευκαιρία να είμαστε μέρος μιας οικογένειας είναι μια έκφραση της αγάπης του Θεού για εμάς και ο Θεός μάς έχει δώσει οικογένειες «για να μας βοηθήσει να γίνουμε [αυτοί] που Εκείνος θέλει να είμαστε» (Μάθιου Νήλυ, «Η οικογένεια είναι από τον Θεό», Friend, Οκτ 2008, 28-29). Για να μάθετε περισσότερα για το τι πιστεύουν οι μορμόνοι και το σχέδιο του Θεού για εσάς και την οικογένειά σας, επισκεφθείτε το mormon.org.

Προτάσεις για Β.Μ.Α.


Περιγραφή σελίδας HTML: Αναρωτηθήκατε ποτέ τι πραγματικά πιστεύουν οι μορμόνοι για τον γάμο και την οικογένεια; Μάθετε περισσότερα για το «Η Οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο» και τις διδασκαλίες των μορμόνων για τον γάμο και την οικογένεια.

Περιγραφή εικόνας HTML: Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι ο γάμος και η οικογένεια είναι μέρος του σχεδίου του Επουράνιου Πατέρα μας για τα τέκνα Του.

Προτεινόμενη ονομασία αρχείου εικόνας HTML: mormons-believe-in-family.jpg

Λέξεις-κλειδιά Β.Μ.Α.: Γάμος, Παιδιά και οικογένεια, Διακήρυξη προς όλο τον κόσμο, Τι πιστεύουν οι μορμόνοι για τον γάμο και την οικογένεια