Ευρώπη 

Η Προεδρία Περιοχής παροτρύνει τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών στην Κεντρική Ευρώπη να ψηφίσουν

Η Εκκλησία επιβεβαιώνει τη θεσμική της ουδετερότητα όσον αφορά στα πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους 

Η Προεδρία Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης παροτρύνει τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών στην Κεντρική Ευρώπη να ψηφίσουν
Η Προεδρία Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης παροτρύνει τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών στην Κεντρική Ευρώπη να ψηφίσουν

Η Προεδρία Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών εξέδωσε την ακόλουθη επιστολή στις 14 Μαΐου 2024 προς τα μέλη της Εκκλησίας ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών εκλογών στις 6-9 Ιουνίου 2024: 

 

Αγαπητοί αδελφοί και αγαπητές αδελφές,

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το προνόμιο και το καθήκον να εκλέγουν αξιωματούχους και να επηρεάζουν τη δημόσια πολιτική. Η συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία επηρεάζει τις κοινότητές τους και τα έθνη τους σήμερα και στο μέλλον. Παροτρύνουμε τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών να είναι ενεργοί πολίτες με την εγγραφή τους, την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος και τη συμμετοχή τους στα κοινά, επιδεικνύοντας πάντα χριστοειδή αγάπη και ευγένεια στον πολιτικό διάλογο.

Σας προτρέπουμε να αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο για να ενημερωθείτε περί των θεμάτων και των υποψηφίων που θα λάβετε υπ’ όψιν. Ορισμένες αρχές συμβατές με το Ευαγγέλιο βρίσκονται σε διάφορα πολιτικά κόμματα και τα μέλη θα πρέπει να αναζητούν υποψηφίους που ενσαρκώνουν καλύτερα αυτές τις αρχές. Τα μέλη θα πρέπει επίσης να μελετούν προσεκτικά τους υποψηφίους και να ψηφίζουν εκείνους που έχουν επιδείξει ακεραιότητα, συμπόνια και υπηρεσία προς τους άλλους, ανεξάρτητα από την κομματική τους τοποθέτηση. Πληροφορίες σχετικά με τους υποψηφίους είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου, των συζητήσεων και άλλων πηγών.

Ενώ η Εκκλησία επιβεβαιώνει τη θεσμική της ουδετερότητα όσον αφορά στα πολιτικά κόμματα και θέματα, μπορεί περιστασιακά να αναρτά πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα που επηρεάζουν άμεσα την αποστολή, τη διδασκαλία ή τις λειτουργίες της Εκκλησίας ή που οι ηγέτες της Εκκλησίας πιστεύουν ότι είναι ουσιώδεις για τη διατήρηση της δημοκρατίας ή την ουσιαστική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της. 

Οι πολιτικές επιλογές και οι τοποθετήσεις δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας ή υποστήριξης σε χώρους της Εκκλησίας. Οι ηγέτες διασφαλίζουν ότι οι συγκεντρώσεις της Εκκλησίας επικεντρώνονται στον Επουράνιο Πατέρα μας, τον Σωτήρα μας και το Ευαγγέλιο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο newsroom.ChurchofJesusChrist.org και στο Γενικό Εγχειρίδιο: Υπηρετώντας στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, 38.8.30.

 

Ειλικρινώς υμέτεροι,                                                   

Η Προεδρία Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης

Μάσσιμο Ντε Φέο

Ρουμπέν Β. Αλλιώ

Τζακ Ν. Τζέραρντ