Η Πρώτη Προεδρία ανακοινώνει αλλαγές στη Γενική Συνέλευση

Η συγκέντρωση Σαββάτου βράδυ θα καταργηθεί. Η αυτοπρόσωπη προσέλευση για τη συνέλευση Οκτωβρίου 2021 δεν θα είναι δυνατή.

Η Πρώτη Προεδρία ανακοινώνει αλλαγές στη Γενική Συνέλευση

Η Πρώτη Προεδρία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έχει ανακοινώσει αλλαγές στις επερχόμενες γενικές συνελεύσεις της Εκκλησίας, οι οποίες διεξάγονται κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο.

Αρχής γενομένης από τη γενική συνέλευση Οκτωβρίου και συνεχίζοντας από τότε και στο εξής, οι συγκεντρώσεις Σαββάτου βράδυ θα καταργηθούν. Κατά το παρελθόν, μία συγκέντρωση Σαββάτου βράδυ διεξήγετο για τις γυναίκες (Οκτώβριος) ή τους φέροντες την ιεροσύνη (τον Απρίλιο). Αυτή η αλλαγή γίνεται καθώς όλες οι συγκεντρώσεις της γενικής συνέλευσης είναι τώρα διαθέσιμες σε οποιονδήποτε επιθυμεί να παρακολουθήσει ή να ακούσει.

Για τη γενική συνέλευση Οκτωβρίου 2021 (που θα διεξαχθεί στις 2-3 Οκτωβρίου), οι συγκεντρώσεις της συνέλευσης θα προέρχονται από την αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Συνελεύσεων στη Σωλτ Λέηκ Σίτυ. Για άλλη μια φορά, το Κέντρο Συνελεύσεων θα είναι κλειστό για το κοινό.

Η γενική συνέλευση είναι μία ευκαιρία για τα μέλη της Εκκλησίας και τους φίλους ανά τον κόσμο να λάβουν μηνύματα για τον Σωτήρα, Ιησού Χριστό, από ζώντες προφήτες και αποστόλους μέσω της διαρκώς διευρυνόμενης τεχνολογίας.