Θαύματα από τη ζωή του Ιησού Χριστού

Οι μορμόνοι είναι χριστιανοί, έτσι λατρεύουν τον Ιησού Χριστό. Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι χάριν του Ιησού Χριστού, τα θαύματα μπορούν ακόμα να συμβούν σήμερα, όπως ακριβώς και στη βιβλική εποχή.

Είναι οι μορμόνοι χριστιανοί; 

Τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, γνωστά επίσης και ως «μορμόνοι», λατρεύουν τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και Λυτρωτή τους. Οι μορμόνοι είναι χριστιανοί και πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Οι μορμόνοι πιστεύουν επίσης ότι η Βίβλος μιλά για τη ζωή και τη διακονία του Χριστού στη γη, συμπεριλαμβανομένων των πολλών θαυμάτων που έκανε. Η ανάγνωση των θαυμάτων του Ιησού Χριστού μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε περισσότερα για Εκείνον. Εδώ είναι μερικά από αυτά τα θαύματα. 

1. Ο Ιησούς θεραπεύει την αιμορροούσα γυναίκα

Ως χριστιανοί, οι μορμόνοι πιστεύουν ότι εφόσον ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού, είχε την εξουσία να θεραπεύσει. Το Κατά Μάρκον 5:25-34 περιγράφει μια γυναίκα που έπασχε από αιμορραγία για 12 χρόνια. Είχε δει πολλούς γιατρούς, αλλά η κατάστασή της συνέχιζε να επιδεινώνεται. Όταν με πίστη άγγιξε το ιμάτιο του Ιησού, ωστόσο, θεραπεύθηκε «αμέσως». Αυτή η περιγραφή καταθέτει μαρτυρία για τη συμπόνια του Ιησού και τη δύναμή Του να μας θεραπεύσει όταν έχουμε πίστη σε Εκείνον, ακόμη και όταν δεν έχουμε μπορέσει να βρούμε ανακούφιση από άλλες πηγές. 

2. Ο Ιησούς θεράπευσε τον εκ γενετής τυφλό

Το Κατά Ιωάννην 9:1-11 καταγράφει το θαύμα του Ιησού που θεραπεύει έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τυφλός. Ο άνδρας που είχε θεραπευθεί κατέθεσε μαρτυρία: «Ο Ιησούς έκανε πηλό, και άλειψε τα μάτια μου, και μου είπε: Πήγαινε στη μικρή λίμνη του Σιλωάμ, και νίψου. Και αφού πήγα και νίφτηκα, ανέκτησα την όρασή μου» (Κατά Ιωάννην 9:11). Ως χριστιανοί, οι μορμόνοι πιστεύουν ότι ακριβώς όπως ο Ιησούς Χριστός θεράπευσε τον άνδρα σε αυτήν την περιγραφή από την υλική τύφλωση, μπορεί να μας θεραπεύσει από την πνευματική τύφλωση που προέρχεται από την υπερβολική εστίαση στα  του κόσμου αυτού. Επιπλέον, αν και αυτό το θαύμα έγινε με τη δύναμη του Θεού, ο Ιησούς εξακολουθούσε να απαιτεί από τον άνδρα να ενεργήσει με πίστη προτού μπορέσει να δει. Ομοίως, πρέπει συχνά να ενεργούμε με πίστη για να δούμε τα θαύματα στη ζωή μας. 

Οι μορμόνοι είναι χριστιανοί, έτσι λατρεύουν τον Ιησού Χριστό. Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι χάριν του Ιησού Χριστού, τα θαύματα μπορούν ακόμα να συμβούν σήμερα, όπως ακριβώς και στη βιβλική εποχή.

3. Ο Ιησούς ταΐζει τις 5.000 

Οι μορμόνοι πιστεύουν στη θαυμαστή περιγραφή της Βίβλου που ο Ιησούς ταΐζει 5.000 ανθρώπους με μόνο επτά καρβέλια και λίγα ψάρια (βλέπε Κατά Ματθαίον 15:32-38). Πιο σημαντικό από τη θαυμαστή δύναμη του Ιησού να ταΐσει τους ανθρώπους με υλικό τρόπο, ωστόσο, είναι η ικανότητά Του να μας ταΐσει πνευματικά. Ο Ιησούς κατέθεσε μαρτυρία ότι είναι ο «άρτος της ζωής» (βλέπε Κατά Ιωάννην 6:33-35). Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι αυτό σημαίνει ότι μόνο μέσα από το να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, μπορούμε να βρούμε την πνευματική τροφή που χρειαζόμαστε για να αποκτήσουμε αιώνια ζωή. 

4. Ο Ιησούς ησυχάζει μια καταιγίδα στη θάλασσα της Γαλιλαίας

Το Κατά Λουκάν 8:22-25 καταγράφει μια στιγμή που ο Ιησούς έπλεε στη θάλασσα της Γαλιλαίας με τους μαθητές Του. Μια καταιγίδα ξέσπασε και οι μαθητές φοβήθηκαν ότι θα χάνονταν. Αλλά ο Ιησούς «σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και την ταραχή του νερού· και σταμάτησαν, και έγινε γαλήνη» (Κατά Λουκάν 8:24). Αυτά τα εδάφια μας βοηθούν να καταλάβουμε τη δύναμη του Ιησού επί των στοιχείων της φύσης, αλλά μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε την ικανότητά Του να ηρεμήσει τις καταιγίδες στη ζωή μας -- είτε αυτές οι καταιγίδες είναι πνευματικές, σωματικές, συναισθηματικές ή ακόμη και οικονομικές. 

5. Ο Ιησούς ανασταίνεται από τους νεκρούς 

Ίσως το μεγαλύτερο θαύμα σε όλη την ανθρώπινη ιστορία είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς (βλέπε Κατά Ματθαίον 28:1-7). Ως γιος τόσο του Θεού όσο και μιας θνητής μητέρας, της Μαρίας, ο Ιησούς Χριστός ήταν το μόνο άτομο που έζησε ποτέ και το οποίο είχε και τη δυνατότητα να πεθάνει και τη δύναμη να πάρει πίσω το σώμα Του (βλέπε Αληθινοί στην πίστη [2004], 16). Όπως και άλλοι χριστιανοί, οι μορμόνοι πιστεύουν ότι επειδή ο Ιησούς Χριστός θριάμβευσε επί του θανάτου, εσείς, η οικογένειά σας και όλοι όσοι έζησαν ποτέ στη γη θα αναστηθούν μία μέρα. 

Μάθετε πώς μπορεί να σας βοηθήσει η πίστη στον Ιησού Χριστό 

Όπως ο Ιησούς Χριστός βοήθησε και θεράπευσε τους ανθρώπους ενώ ζούσε στη γη, μπορεί να σας βοηθήσει και να σας θεραπεύσει σήμερα. Θέλει να έλθετε προς Εκείνον. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η πίστη στον Ιησού Χριστό μπορεί να ευλογήσει τη ζωή σας, επισκεφθείτε το mormon.org. 

Οι μορμόνοι είναι χριστιανοί, έτσι λατρεύουν τον Ιησού Χριστό. Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι χάριν του Ιησού Χριστού, τα θαύματα μπορούν ακόμα να συμβούν σήμερα, όπως ακριβώς και στη βιβλική εποχή.