Ιερά ενδύματα Ναού και θρησκευτική ένδυση

Μάθετε περισσότερα για την ιερή ένδυση και τη θρησκεία

Τα ενδύματα ναού τα φορούν πιστοί Άγιοι των Τελευταίων Ημερών ως καθημερινή υπενθύμιση των θρησκευτικών δεσμεύσεων που έχουν γίνει εντός των άγιων ναών.

Επί αιώνες, άνθρωποι πολλών πίστεων χρησιμοποίησαν ιερή ένδυση για να συμβολίσουν την αφοσίωσή τους στον Θεό. Η ιερή ένδυση ποικίλλει ευρέως στις διάφορες κουλτούρες και θρησκείες -- σκεφθείτε, για παράδειγμα, το ένδυμα της καλόγριας, το άμφιο του καθολικού ιερέα, το ιουδαϊκό σάλι προσευχής, τον σκούφο των μουσουλμάνων και τον μακρύ χιτώνα  του βουδιστή μοναχού. Για τους ευσεβείς Αγίους των Τελευταίων Ημερών, η ιερή ένδυση περιλαμβάνει τα άγια ενδύματα ναού καθώς και τους χιτώνες ναού, τα οποία φοριούνται μόνον εντός των ναών των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. 

Τι είναι τα ενδύματα ναού;

Τα ενδύματα ναού φοριούνται μόνον από ενήλικα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, τα οποία έχουν δώσει ιερές υποσχέσεις πίστης στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε άγιους ναούς. Το ένδυμα ναού μοιάζει στο σχεδιασμό με τα τυπικά σεμνά εσώρουχα.  Είναι λευκό, είναι σε δύο κομμάτια και φοριέται καθημερινά κάτω από τα κανονικά ρούχα.

Για τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών οι οποίοι φορούν το ένδυμα ναού, είναι μία διαρκής υλική υπενθύμιση μιας προσωπική πνευματικής δέσμευσης (βλέπε “To the Point”, Λιαχόνα, Σεπ 2012, 47). Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι το  ένδυμα ναού είναι «μία υπενθύμιση των ιερών διαθηκών που συνήφθησαν με τον Κύριο στον άγιο οίκο Του, ένα προστατευτικό κάλυμμα για το σώμα και ένα σύμβολο της σεμνότητας ένδυσης και τρόπου ζωής που πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή όλων των ταπεινών οπαδών του Χριστού» (Κάρλος Άσεϊ, “The Temple Garment: ‘An Outward Expression of an Inward Commitment’”, Ensign, Αυγ 1997, 20). Ο χλευασμός της ιερής ένδυσης του ναού ή η αναφορά προς αυτά ως «μαγικά εσώρουχα» είναι εξαιρετικά προσβλητικά για τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών.

Τα ενδύματα ναού τα φορούν πιστοί Άγιοι των Τελευταίων Ημερών ως καθημερινή υπενθύμιση των θρησκευτικών δεσμεύσεων που έχουν γίνει εντός των άγιων ναών.

Τι είναι οι χιτώνες ναού;

Αντίθετα με το ένδυμα ναού, το οποίο οι πιστοί Άγιοι των Τελευταίων Ημερών φορούν ημέρα και νύχτα, οι χιτώνες ναού φοριούνται μόνον εντός των ναών της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αναφερόμενοι επίσης και ως χιτώνες της αγίας ιεροσύνης, οι χιτώνες ναού κρατούνται για τις ανώτατες μεταλήψεις της πίστης.

Το λευκό των χιτώνων του ναού υποδηλοί την αγνότητα. Δεν υπάρχουν διακριτικά ή βαθμός στους χιτώνες ναού -- άνδρες και γυναίκες φορούν όμοια ενδύματα και οι χιτώνες είναι οι ίδιοι για όλους, από το νεότερο μέλος έως τον πλέον παλαιό ηγέτη της Εκκλησίας. Οι χιτώνες ναού είναι απλά άμφια, τα οποία συνδυάζουν τον θρησκευτικό συμβολισμό με αντηχήσεις της αρχαίας ιερατικής παράδοσης, όπως καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη (βλέπε Έξοδος 35:19, 21, 40:13).

Τα ενδύματα ναού τα φορούν πιστοί Άγιοι των Τελευταίων Ημερών ως καθημερινή υπενθύμιση των θρησκευτικών δεσμεύσεων που έχουν γίνει εντός των άγιων ναών.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι οι ναοί συγκαταλέγονται στους αγιότερους τόπους στη γη. Είναι οίκοι του Κυρίου και τόποι ειρήνης, καταφυγίου και μάθησης. Για να μάθετε περισσότερα για τους ναούς και τα πιστεύω των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, επισκεφθείτε το elateprostonchristo.org.

Μεγάλο τμήμα του άρθρου αυτού είναι σύνοψη του «Ενδύματα ναού », στον ιστότοπο Αίθουσας Τύπου μορμόνων. Παρακαλούμε δείτε αυτό το άρθρο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ενδύματα που είναι ιερά για τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών.

Άλλες πηγές: