Κόσμος των Πνευμάτων

Κόσμος των Πνευμάτων

Αν και ο Χριστός νίκησε το φυσικό θάνατο, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν, διότι ο θάνατος είναι μέρος της διαδικασίας μέσω της οποίας αλλάζουμε από τη θνητότητα στην αθανασία. Κατά το θάνατο το πνεύμα μας πηγαίνει στον κόσμο των πνευμάτων. Ο θάνατος δεν αλλάζει την προσωπικότητά μας ή τις επιθυμίες μας για καλό ή κακό. Εκείνοι οι οποίοι επέλεξαν να υπακούν το Θεό σ' αυτή τη ζωή, ζουν σε μια κατάσταση ευτυχίας, ειρήνης και ανάπαυσης από βάσανα και φροντίδες. Εκείνοι οι οποίοι επέλεξαν να μην υπακούν σ' αυτή τη ζωή και δε μετανόησαν, ζουν σε μια κατάσταση δυστυχίας. Στον κόσμο των πνευμάτων, το ευαγγέλιο κηρύσσεται σε εκείνους που δεν υπάκουσαν στο ευαγγέλιο ή που δεν είχαν την ευκαιπία να το ακούσουν ενόσω ήταν στη γη. Παραμένουμε στον κόσμο των πνευμάτων μέχρι να αναστηθούμε.