Μήνυμα Ηγεσίας Περιοχής 

Γιατί διαθήκες?

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Πρεσβύτερος Τζακ Ν. Τζέραρντ, Ηνωμένες Πολιτείες Προεδρία Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης, Δεύτερος Σύμβουλος

Στον προγήινο κόσμο, ο Πατέρας μας στους Ουρανούς παρείχε ένα σχέδιο, μέσω της Εξιλέωσης του Ιησού Χριστού, διά του οποίου μπορούμε να επιστρέψουμε στην παρουσία Του. Το μονοπάτι που μας οδηγεί πίσω αναφέρεται συχνά ως το μονοπάτι της διαθήκης, επειδή καθιστά σαφείς τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή μας. Η διαθήκη είναι μια ιερά συμφωνία ανάμεσα στο Θεό και ένα άτομο ή ομάδα ατόμων.  Ο Θεός θέτει συγκεκριμένους όρους και υπόσχεται να μας ευλογεί καθώς υπακούμε σε αυτούς τους όρους (1). Ο Πρόεδρος Νέλσον δίδαξε: «Η δέσμευσή σας να ακολουθήσετε τον Σωτήρα, συνάπτοντας διαθήκες μαζί Του και μετά η τήρηση αυτών των διαθηκών θα ανοίξει τη θύρα σε κάθε πνευματική ευλογία και προνόμιο διαθέσιμα σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά παντού» (2).  

Ο Κύριος απεκάλυψε στον Προφήτη Τζόζεφ Σμιθ: «Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος έχει αμετάκλητα θεσπιστεί στους ουρανούς πριν από τη θεμελίωση αυτού του κόσμου, επάνω στον οποίο όλες οι ευλογίες βασίζονται – Και όταν λαμβάνουμε οποιαδήποτε ευλογία από τον Θεό, είναι μέσω υπακοής σε εκείνον τον νόμο στον οποίο βασίζεται» (3). Ο Πρεσβύτερος Ν. Τοντ Κριστόφερσον μας υπενθυμίζει: «Οι διαθήκες που προσφέρει ο Θεός στα τέκνα Του κάνουν πολλά περισσότερα από το να μας καθοδηγούν. Μας δένουν με Εκείνον και, δεμένοι με Εκείνον, μπορούμε να υπερνικήσουμε τα πάντα» (4). Έχουμε την υπόσχεση του Κυρίου ότι έχει δεσμευτεί, όταν κάνουμε όσα λέει, «όμως όταν δεν εκτελείτε αυτά που σας λέω, δεν έχετε καμία υπόσχεση» (5).  

Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ο Θεός έχει συνάψει διαθήκες με τον λαό του. Ξέρουμε ότι ο Κύριος συνήψε διαθήκη με τον Αδάμ και την Εύα, τους προφήτες έπειτα από αυτούς και πολλούς άλλους. Στην εποχή μας, μιλούμε συχνά για τη διαθήκη που συνήψε ο Θεός με τον Αβραάμ, την αβραμιαία διαθήκη. Ο Θεός υποσχέθηκε να ευλογήσει τον Αβραάμ και τους απογόνους του, «με τις ευλογίες του Ευαγγελίου, οι οποίες είναι οι ευλογίες της σωτηρίας, δηλαδή της αιώνιας ζωής» (6).  

Ως κληρονόμοι της αβραμιαίας διαθήκης, έχουμε την ευθύνη να μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο σε όλους τους ανθρώπους της Γης, να προσκαλούμε άλλους να έλθουν προς τον Χριστό και να συνδεθούν με Εκείνον.  Η πρόσκληση των άλλων προς τον Χριστό είναι μια πρόσκληση να εισέλθουν στο μονοπάτι της διαθήκης, να ανοίξουν τη θύρα μέσω της «διαθήκης του βαπτίσματος σε κάθε ευλογία» και τελικώς να λάβουν το μεγαλύτερο από όλα τα δώρα του Θεού, το δώρο της αιώνιας ζωής (7). 

Οι ευλογίες που υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ και στους απογόνους του σχετικά με τη μεγάλη συνάθροιση των τελευταίων ημερών εκπληρώνονται στις μέρες μας. Ο Πρόεδρος Νέλσον δήλωσε: «Αυτή η συνάθροιση είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει επί της Γης σήμερα. Τίποτα άλλο δεν συγκρίνεται σε μέγεθος, τίποτα άλλο δεν συγκρίνεται σε σπουδαιότητα, τίποτα άλλο δεν συγκρίνεται σε μεγαλείο». «Οποιαδήποτε στιγμή κάνετε οτιδήποτε το οποίο βοηθά οποιονδήποτε –και στις δύο πλευρές του καταπετάσματος– να κάνει ένα βήμα προς τη σύναψη διαθηκών με τον Θεό και να λάβει τις βασικές διατάξεις βαπτίσματος και ναού βοηθάτε μαζί τον Ισραήλ. Είναι τόσο απλό» (8).  

Κάθε εβδομάδα μας δίνεται η ευκαιρία να συλλογισθούμε τις διαθήκες που έχουμε συνάψει με τον Θεό. Καθώς μεταλαμβάνουμε αξίως, δεσμευόμαστε εκ νέου και προσπαθούμε να θυμόμαστε πάντοτε τον Ιησού Χριστό και να παίρνουμε επάνω μας το όνομά Του. Καθώς τηρούμε τις εντολές Του, πάντοτε θα έχουμε το Πνεύμα Του μαζί μας (9). Μέσω της σχέσεως διαθήκης μας με τον Θεό, γνωρίζουμε Εκείνον και προετοιμαζόμαστε να επιστρέψουμε πίσω για να λάβουμε το μεγαλύτερο από όλα τα δώρα του Θεού. «Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, κι αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό» (10).  


  1. Βιβλιοθήκη Ευαγγελίου, Θεματικός Οδηγός 

  1. Ράσσελ Μ. Νέλσον, «Καθώς προχωρούμε μαζί», Ensign ή Λιαχόνα, Απρ 2018, 7 

  1. Διδαχή και Διαθήκες 130:20-21 

  1. Ν. Τοντ Κριστόφερσον: «Γιατί το μονοπάτι της διαθήκης», Γενική Συνέλευση Απριλίου 2021 

  1. Διδαχή και Διαθήκες 82:10 

  1. Αβραάμ 2:9-11 

  1. Διδαχή και Διαθήκες 14:7 

  1. Ράσσελ Μ. Νέλσον, “Hope of Israel”, παγκόσμια πνευματική συγκέντρωση νέων, 3 Ιουνίου 2018 

  1. Διδαχή και Διαθήκες 20:77,79 

  1. Κατά Ιωάννην 17:3