Ναοί της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών: Αφιερωμένοι Οίκοι του Κυρίου

Μάθετε περισσότερα για τους Ναούς Αγίων των Τελευταίων Ημερών και τις αφιερώσεις Ναών

Μορμονικοί ναοί: Αφιερωμένοι Οίκοι του Κυρίου

Τι είναι ένας ναός Αγίων των Τελευταίων Ημερών;


Οι Άγιοι των Τελευταίων ΗμερώνΟι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι ο ναός είναι κάτι περισσότερο από ένα ωραίο κτήριο. Πιστεύουν ότι ο ναός είναι κυριολεκτικά ο οίκος του Κυρίου. Ο ναός είναι ένα ιερό μέρος όπου οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών λατρεύουν τον Ιησού Χριστό και μαθαίνουν για Εκείνον. Οι γραφές των Αγίων των Τελευταίων Ημερών διδάσκουν ότι ο ναός είναι «ένα[ς] οίκο[ς] προσευχής, ένα[ς] οίκο[ς] νηστείας, ένα[ς] οίκο[ς] πίστης, ένα[ς] οίκο[ς] μάθησης, ένα[ς] οίκο[ς] δόξας, ένα[ς] οίκο[ς] τάξης, ένα[ς] οίκο[ς] του Θεού» (Δ&Δ 109:8). Για τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών, οι ναοί είναι διαφορετικοί από τις συνηθισμένες εκκλησίες. Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι οι ναοί είναι ο πιο κοντινός τόπος στον ουρανό επάνω στη γη. είναι διαφορετικοί από τις συνηθισμένες εκκλησίες. Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι οι ναοί είναι ο πιο κοντινός τόπος στον ουρανό επάνω στη γη. 


Τι συμβαίνει σε έναν ναό Αγίων των Τελευταίων Ημερών;


Στον ναό, οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών μαθαίνουν για το σχέδιο του Θεού για τα τέκνα Του και συνάπτουν ιερές διαθήκες ή υποσχέσεις, για να Τον ακολουθούν. Στους ναούς οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών τελούν επίσης διατάξεις, όπως το βάπτισμα για τα αποθανόντα μέλη της οικογένειας, τα οποία πέθαναν χωρίς την ευκαιρία να λάβουν αυτές τις διατάξεις. Αυτή η πρακτική βαπτίσεως για τους νεκρούς αναφέρεται στη Βίβλο (βλέπε Προς Κορινθίους Α΄ 15:29). Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν επίσης ότι στους ναούς, ζευγάρια και οικογένειες μπορούν να επισφραγισθούν ή να είναι μαζί, για την αιωνιότητα. Αυτές οι τελετές επισφράγισης επιτρέπουν στις οικογενειακές σχέσεις να συνεχίσουν και πέραν του τάφου. Η δυνατότητα να είναι μαζί οι οικογένειες, όχι μόνον σε αυτή τη ζωή αλλά και στην αιωνιότητα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα για τα οποία υπάρχει υπόσχεση στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.


Τι είναι μία αφιέρωση ναού Αγίων των Τελευταίων Ημερών;


Πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούν έναν νέο ναό, οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών κάνουν μια ειδική τελετή αφιερώσεως. Οι αφιερώσεις ναού Αγίων των Τελευταίων Ημερών περιλαμβάνουν τυπικά μουσική και ομιλίες που δίδονται από ηγέτες της Εκκλησίας. Σε μία αφιέρωση ναού Αγίων των Τελευταίων Ημερών δίδεται επίσης μία προσευχή αφιερώσεως από έναν ηγέτη της Εκκλησίας. Στην προσευχή αυτή, ο ηγέτης της Εκκλησίας αφιερώνει τον ναό για να γίνεται το έργο του Θεού και ζητεί από τον Θεό να ευλογήσει τον ναό (βλέπε «Αφιέρωση»).

Για να εισέλθετε σε έναν ναό μετά την αφιέρωσή του, θα πρέπει να είστε άξιο μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και να είστε βαπτισμένος τουλάχιστον επί ένα έτος. Ωστόσο, πριν από την αφιέρωση ενός ναού Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ο ναός είναι ανοικτός στο κοινό επί μερικές εβδομάδες. Αυτή η περίοδος ονομάζεται τυπικά «θυρανοίξια». Κατά τη διάρκεια των θυρανοιξίων, άτομα από το κοινό μπορούν να περιηγηθούν δωρεάν στον ναό και να μάθουν περισσότερα για το ιερό και υπέροχο έργο που θα πραγματοποιηθεί εκεί.

». Κατά τη διάρκεια των θυρανοιξίων, άτομα από το κοινό μπορούν να περιηγηθούν δωρεάν στον ναό και να μάθουν περισσότερα για το ιερό και υπέροχο έργο που θα πραγματοποιηθεί εκεί. 


Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;


Για να μάθετε περισσότερα για τους ναούς των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και πώς αποτελούν μέρος του σχεδίου του Θεού για εσάς και την οικογένειά σας, επισκεφθείτε το Για να μάθετε περισσότερα για τους ναούς των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και πώς αποτελούν μέρος του σχεδίου του Θεού για εσάς και την οικογένειά σας, επισκεφθείτε το elateprostonchristo.org.