Σωλτ Λέηκ Σίτυ, Γιούτα

Παγκόσμια εκδήλωση συζήτησης για τους νέους – «Είμαι μαθητής του Ιησού Χριστού»

Tema mladih za 2024., »Učenik sam Isusa Krista« (3 Nefi 5:13), fokus je globalnog događaja rasprave za mlade o učeništvu u nedjelju 28. siječnja 2024.

Ο Πρεσβύτερος Γκάρυ Ε. Στήβενσον
Ο Πρεσβύτερος Γκάρυ Ε. Στήβενσον

Το θέμα νέων 2024, «Είμαι μαθητής του Ιησού Χριστού» (Νεφί Γ΄ ́ 5:13), είναι το επίκεντρο μίας Παγκόσμιας εκδήλωσης συζήτησης για τους νέους σχετικά με την ιδιότητα του μαθητού την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024.

Οι νέοι παροτρύνονται να συγκεντρωθούν με την ομάδα νέων τους για να συμμετάσχουν σε αυτήν την παγκόσμια συζήτηση που θα διοργανωθεί μέσω ενός προμαγνητοσκοπημένου βίντεο με τον Πρεσβύτερο Γκάρυ Ε. Στήβενσον της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων.

Αυτό το προμαγνητοσκοπημένο βίντεο είναι τώρα διαθέσιμο στα Αγγλικά, στα Γαλλικά, στα Γερμανικά, στα Ιταλικά, στα Πορτογαλικά και στα Ισπανικά. Περισσότερες γλώσσες θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Δημοσιεύεται στη σελίδα μεταδόσεων στο ChurchofJesusChrist.org και στη Βιβλιοθήκη Ευαγγελίου για να είναι διαθέσιμο για ομαδική προβολή από τις 28 Ιανουαρίου.

Η Γενική Πρόεδρος Νέων Γυναικών Έμιλυ Μπελ Φρήμαν, ο Γενικός Πρόεδρος Νέων Ανδρών Στήβεν Τ. Λαντ και ο Πρεσβύτερος Γκάρυ Ε. Στήβενσον της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων μιλούν για την πνευματική συγκέντρωση νέων μέσω του Instagram Live στις 18 Ιανουαρίου 2024. Η φωτογραφία είναι στιγμιότυπο οθόνης από το Instagram.
Η Γενική Πρόεδρος Νέων Γυναικών Έμιλυ Μπελ Φρήμαν, ο Γενικός Πρόεδρος Νέων Ανδρών Στήβεν Τ. Λαντ και ο Πρεσβύτερος Γκάρυ Ε. Στήβενσον της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων μιλούν για την πνευματική συγκέντρωση νέων μέσω του Instagram Live στις 18 Ιανουαρίου 2024. Η φωτογραφία είναι στιγμιότυπο οθόνης από το Instagram.

Προτεινόμενο περίγραμμα τοπικής εκδήλωσης

Ακολουθεί ένα προτεινόμενο περίγραμμα για αυτή τη συγκέντρωση:

  • Μουσικό νούμερο έναρξης και προσευχή από νέο
  • Συγκέντρωση υπό τη διεύθυνση των νέων
  • Προβολή του προμαγνητοσκοπημένου βίντεο (το τμήμα του βίντεο θα έχει διάρκεια 45 λεπτά)
  • Παύση κατά διαστήματα, όταν σας ζητείται από το βίντεο για να συζητήσετε ως ομάδα τις ερωτήσεις προβληματισμού που περιλαμβάνονται
  • Τελική προσευχή
  • Συνάθροιση μετά την εκδήλωση, κατά βούληση

Μουσική θέματος νέων και άλλες πηγές

Το άλμπουμ και το τραγούδι θέματος νέων 2024, το έργο τέχνης για το θέμα νέων, ιδέες για δραστηριότητες και άλλες πληροφορίες βρίσκονται στο youth.ChurchofJesusChrist.org.