Πασχαλινό Μήνυμα Πρώτης Προεδρίας – Απρίλιος 2019

    «Αναστήθηκε!» (Κατά Ματθαίον 28:6) Αυτό είναι το ένδοξο μήνυμα του Πάσχα και σπουδαία υπενθύμιση της νίκης του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού.

    Ο Σωτήρας αναστήθηκε, όπως θα αναστηθούμε όλοι. Υπέφερε έτσι ώστε να μπορεί να μας συμπαρασταθεί σεόλες μας τις δοκιμασίες. Πλήρωσε τα λύτρα για εμάς ως τέκνα του Επουράνιου Πατέρα, ώστε να μπορούμε νααπελευθερωθούμε από τον θάνατο και την αμαρτία.

    Η «ζωντανή ελπίδα» (Πέτρου Α΄ 1:3) που μας δίνεται από την Ανάσταση είναι η πεποίθησή μας ότι ο θάνατος δεν είναι η κατάληξη αλλά ένα απαραίτητο βήμα από τη θνητότητα στην αθανασία. Θα πρέπει όλοι να δοξάζουμε τον Θεό για τη βέβαιη ανάσταση που κάνει τους θνητούς χωρισμούς μας προσωρινούς και μας δίνει την ελπίδα και τη δύναμη να συνεχίσουμε.

    Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Υιό του, για την αποστολή του στην θνητότητα και για τη διακονία του ως ο ανεστημένος Κύριος. Καταθέτουμε μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του ζώντος Θεού. Είναι ο Δημιουργός, ο Σωτήρας και ο Λυτρωτής, ο

    Συνήγορός μας προς τον Πατέρα και ο Ελευθερωτής. Μία ημέρα θα επιστρέψει για να κυβερνήσει και να βασιλεύσει ως Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων.