Βίντεο Μήνημα από την Προεδρία Περιοχής 

Υλικά Αυτοδυναμίας

Αυτές οι οδηγίες έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τα μέλη να λάβουν τις πνευματικές και υλικές ευλογίες της αυτοδυναμίας.
Υπάρχουν όλα τα υλικά και περισσότερες πληροφορίες στην κύρια σελίδα
Self-Reliance website. (στα Αγγλικά)