Προσπαθώντας να Είμαστε ένα Παράδειγμα Ευτυχίας η οποία Βρίσκεται Μέσα μας

Young women laughing

Ίσως μια από τις πιο σημαντικές δηλώσεις του δόγματος της Εκκλησίας των Μορμόνων δόθηκε απο τον αρχαίο προφήτη Λεχί στο Βιβλίο του Μόρμον,  Νεφί Β’ 2:25: «Ο Αδάμ έπεσε γιά νά μπορέσουν νά υπάρξουν οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι υπάρχουν για να μπορέσουν να έχουν αγαλλίαση.» Η ευτυχία είναι ο βασικός σκοπός της ύπαρξής μας. Αυτό δηλώθηκε ξανά σε μία ομιλία του Προέδρου Ντίτερ Ούχτντορφ: «αναφαίρετο δικαίωμα μας - και ο σκοπός του μεγάλου ταξιδιού μας σε αυτή τη γη - είναι να αναζητήσουμε και να βιώσουμε την εμπειρία τις αιώνιας ευτυχίας. »

Τι περιέχει το υλικό που λέγεται αιώνια ευτυχία; Στην παραβολή του αμπελώνα, Ιακώβ 5:71, ο Κύριος ο ίδιος εξηγεί «..καί αν εργαστείτε με όλο το σθένος σας μαζί μου, θά έχετε χαρά μεγάλη με τον καρπό που θα αποθηκεύσω για τον εαυτό Μου για τον άκαρπο καιρό πού σύντομα θα έλθει.» Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 15:11-12, ο Σωτήρας εξηγεί πως η αγάπη είναι.... «Αυτά μίλησα σε σας, για να μείνει μέσα σας η χαρά Μου, και η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα».

Μας έστειλε στη ζωή αυτή για να μπορέσουμε να μοιραστούμε την αγάπη μας με όλα τα παιδιά του Πατέρα μας στο ουρανό. Στην επιστολή του στον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος είπε (1 Τιμ. 4:12), «..αλλά γίνε τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε αγνότητα.» Ο Ιησούς τόνισε τη σημασία που έχει να είμαστε παράδειγμα σε άλλους. «Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα, και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς.»

Γνωρίζοντας  για την Αποκατάσταση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, έχοντας μια μαρτυρία στο Σχέδιο Σωτηρίας, γνωρίζοντας τον Πατέρα μας στους ουρανούς, έχοντας ένα ζώντα Προφήτη στις μέρες μας και έχοντας κληθεί ως υπηρέτες και γνήσιοι μαθητές του Σωτήρα – ακόμα και ως φίλοι Του («σας αποκάλεσα φίλους» Κατά Ιωάννην 15:15) – όλα αυτά είναι που μας φέρνουν ευτυχία και μας δίνουν τα θερμά αισθήματα που μας κάνουν να φανταστούμε τη μεγάλη χαρά που μας υπόσχεται ο Ιησούς για την αιωνιότητα. Αιώνια ευτυχία.

Ας γινόμαστε το παράδειγμα των πιστών, στην αγάπη, στην πίστη και στην αγνότητα. Ας ακολουθούμε τον Ιησού. Όπως αυτός έχει μοιραστεί όλη Του τη ζωή με όλα τα παιδιά του Πατέρα, ας μοιραστούμε και τη ζωή μας, τη χαρά και τη αγάπη μας με όλους που Εκείνος επιτρέπει να διασχίσουν το δρόμο μας. Ο Πρεσβύτερος Ράσσελ Μπάλλαρντ υπόσχεται: «Με τον καιρό, Ο Κύριος θα θέσει στο δρόμο σας αυτούς που αναζητούν την αλήθεια. Αυτός είναι ο Καλός Ποιμένας. Ξέρει τα πρόβατά του, και αυτά θα γνωρίζουν τη φωνή του, λεγόμενη μέσω εσάς, και θα τον ακολουθούν» (Βλέπε Κατά Ιωάννην 10).

Ξέρω ότι όταν δείχνουμε την αγάπη μας στους άλλους, έχουμε χαρά στην ζωή μας – και όταν μοιραζόμαστε τη χαρά μας με άλλους, μας κάνει και τους κάνει ευτυχισμένους στην αιωνιότητα. Επίσης, είναι αυτό που κάνει τον Πατέρα και τον Υιό ευτυχισμένους, διότι αναφέρεται στο βιβλίο του Μωυσή «Γιατί ίδές, τούτο είναι το έργο Μου και η δόξα Μου – νά πραγματοποιήσω τήν αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου.»