Προτεραιότητες Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης 2024

Οι προτεραιότητες Περιοχής ορίζουν πώς οι πάσσαλοι και οι ιεραποστολές συνεισφέρουν στις αποκεκαλυμμένες προτεραιότητες των Προφητών και των Αποστόλων

Τοπικοί ηγέτες συλλογίζονται με προσευχή τις προτεραιότητες Περιοχής και επιζητούν αποκάλυψη για το ΠΩΣ να τις εφαρμόσουν στις μονάδες τους. 

Προτεραιότητες Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης 2024