Προτεραιότητες Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης

Το έργο του Θεού για σωτηρία και υπερύψωση

“Καθώς ερχόμαστε προς τον Χριστό και βοηθούμε κι άλλους να κάνουν το ίδιο, συμμετέχουμε στο έργο του Θεού για σωτηρία και υπερύψωση. […] Το έργο σωτηρίας και υπερύψωσης επικεντρώνεται σε τέσσερεις θεϊκά ανατεθειμένες ευθύνες.” (Γενικό Εγχειρίδιο 1.2):

Προτεραιότητες Περιοχής Κεντρικής Ευρώπης 2024

“Προσπαθήστε, μέσω προσευχής, να μάθετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε να εκπληρωθούν οι σκοποί του Θεού στη ζωή αυτών που υπηρετείτε. Ο Θεός θα σας καθοδηγεί μέσω των προτροπών του Αγίου Πνεύματος. Η εργασία με τον Κύριο στον αμπελώνα Του θα σας φέρει μεγάλη χαρά (βλέπε Ιακώβ 5: 70-72).” (Γενικό Εγχειρίδιο 1.4)

 

=> Για ηγέτες