Πρόσωπο με πρόσωπο για Νέους Ενηλίκους με τον Πρεσβύτερο και την αδελφή Μπέντναρ: «Να ζητάτε, να ψάχνετε, να κρούετε»

Ο Πρεσβύτερος Ντέιβιντ Μπέντναρ της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και η αδελφή Σούζαν Μπέντναρ θα είναι οι εμφανιζόμενοι επισκέπτες σε ένα Πρόσωπο με Πρόσωπο για νέους ενηλίκους στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 με τίτλο «Να ζητάτε, να ψάχνετε, να κρούετε».

Η αδελφή Σούζαν Μπέντναρ και ο Πρεσβύτερος Ντέιβιντ Μπέντναρ
Η αδελφή Σούζαν Μπέντναρ και ο Πρεσβύτερος Ντέιβιντ Μπέντναρ

Παρακολουθήστε τη μετάδοση την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021, στις 4:00 μ.μ. δυτική θερινή ώρα (17:00) στο δορυφορικό σύστημα της Εκκλησίας, στο Broadcasts.ChurchofJesusChrist.org,YouTube, στο Latter-day Saints Channel και σε άλλα ψηφιακά κανάλια.

Όλοι οι νέοι ενήλικοι, είτε ανύπανδροι είτε παντρεμένοι, προσκαλούνται να συμμετάσχουν. Οι πλήρους απασχολήσεως ιεραπόστολοι προσκαλούνται επίσης να παρευρεθούν και να φέρουν αυτούς που διδάσκουν, όταν είναι δυνατόν. Όλες οι ηλικίες και οι πληθυσμικές ομάδες είναι ευπρόσδεκτες. Οι τοπικοί ηγέτες παροτρύνονται να καθορίσουν την ημερομηνία και ώρα προβολής που εξυπηρετεί καλύτερα τους νέους ενηλίκους στην περιοχή τους.

Πριν από την εκδήλωση, οι νέοι ενήλικοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στη σελίδα εκδηλώσεως στο Face2Face.ChurchofJesusChrist.org.