Για να μας φέρουν σε Εκείνον

To Bring us to Him

Κατεβάστε το PDF

Σχέδιο | Κάρτα

Όραμα

«Θα ήθελα να έλθετε στο Χριστό… και να απολαύσετε τη σωτηρία του και τη δύναμη τής λύτρωσής του».

OMNI 1:26
Προτεραιότητες

Προτεραιότητες

 • Aκολουθήστε τον προφήτη
 • Προσκαλέστε έναν φίλο στη συγκέντρωση μεταλήψεως
 • Πηγαίνετε το όνομα ενός προγόνου στον Ναό

Στόχοι

 • Διαβάστε ξανά ομιλίες γενικής συνελεύσεως.

 • Δεσμευθείτε να κάνετε αυτά που διδάσκει ο Προφήτης και αξιολογήστε τις προσπάθειές σας κάθε Ημέρα του Κυρίου.

 • Επιζητήστε με προσευχή ευκαιρίες για τέλεση διακονίας.

 • Προσκαλέστε φίλους στο σπίτι σας και τη συγκέντρωση μεταλήψεως και άλλες συγκεντρώσεις για να μάθουν για τον Χριστό.

 • Μοιραστείτε διαδικτυακά μηνύματα της Εκκλησίας με φίλους.

 • Στο συμβούλιο τομέως εστιάστε στον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσετε να προοδεύσουν οι νέοι φίλοι σας.

 • Δυναμώστε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό με επιμελή τήρηση της Ημέρας του Κυρίου και ζήστε με τρόπο που να σας καθιστά άξιους για εγκριτικό ναού.

 • Χρησιμοποιήστε το FamilySearch για να εντοπίσετε προγόνους, για τους οποίους χρειάζονται να γίνουν διατάξεις στον ναό.

 • Πηγαίνετε οικογενειακά ονόματα στον Οίκο του Κυρίου και βοηθήστε κι άλλους να κάνουν το ίδιο.

Family

Δείκτες προόδου

Οι ηγέτες τομέως και πασσάλου θα είναι σε θέση να μετρήσουν την πρόοδο, παρακολουθώντας αυτούς τους σημαντικούς δείκτες από την Τριμηνιαία Αναφορά:

 • Συνεντεύξεις Τέλεσης Διακονίας
 • Προικοδοτημένα μέλη με έγκυρο εγκριτικό ναού
 • Προσέλευση στη συγκέντρωση μεταλήψεως
 • Μέλη που υπέβαλαν ονόματα προγόνων για διατάξεις του ναού

Εφαρμογή

Οι συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν τα μέλη ώστε να βοηθήσουν άτομα και οικογένειες να συμμετάσχουν στο έργο σωτηρίας αποτελούν σημαντικό μέρος του σχεδίου περιοχής.

Ηγέτες: Τα μέλη των συμβουλίων πασσάλου και τομέως και των συντονιστικών συμβουλίων θα πρέπει, κατόπιν προσευχής, να παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνουν για να επιτύχουν το όραμα, τις προτεραιότητες και τους στόχους περιοχής. Οι ηγέτες προτρέπονται, κατόπιν προσευχής, να σκεφθούν συγκεκριμένα ονόματα ατόμων, στα οποία θα επικεντρώσουν την προσοχή τους.

Άτομα και οικογένειες: Άτομα και οικογένειες προτρέπονται να θέσουν συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους σε μία μικρή κάρτα τσέπης, που θα τους βοηθήσει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις τρεις προτεραιότητες του σχεδίου περιοχής στην προσωπική τους ζωή.

Υπευθυνότητα και παρακολούθηση προόδου: Τα Μέλη Περιοχής-Μέλη των Εβδομήκοντα προτρέπουν τους προέδρους πασσάλου να αναπτύξουν ουσιαστικούς τρόπους εφαρμογής του σχεδίου περιοχής και συνεχώς να παρακολουθούν μαζί τους την πρόοδο αυτών των στόχων. Οι πρόεδροι πασσάλου, με τη σειρά τους, προτρέπουν τους επισκόπους να εργαστούν μαζί με τους ηγέτες της ιεροσύνης και των βοηθητικών οργανώσεων, ώστε να παρουσιάσουν τρόπους εφαρμογής του σχεδίου περιοχής, όπως και να παρακολουθούν την εξέλιξη και να τους ενισχύουν.