Το Βιβλίο του Μόρμον, μία αρχαία γραφή: Ποιος το έγραψε και πώς μεταφράστηκε;


Σε τι αναφέρεται το Βιβλίο του Μόρμον;


2

Το Βιβλίο του Μόρμον είναι ένα ιερό χρονικό το οποίοι οι μορμόνοι ή Άγιοι των Τελευταίων Ημερών θεωρούν ότι είναι Άγια Γραφή επιπλέον της Βίβλου. Η αποκάλυψή του υπήρξε ουσιώδες μέρος της ιστορίας του μορμονισμού. Το Βιβλίο του Μόρμον αναφέρεται στην ιστορία δύο μεγάλων πολιτισμών ανθρώπων που έζησαν στην αρχαία αμερικανική ήπειρο. Ένας από αυτούς τους πολιτισμούς μετανάστευσε στην αμερικανική ήπειρο από την Ιερουσαλήμ το 600 π.Χ. και ο άλλος από την Εγγύς Ανατολή αρκετά νωρίτερα (βλέπε εισαγωγή στο Βιβλίο του Μόρμον).

Το Βιβλίο του Μόρμον καταγράφει τμήματα της κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας αυτών των δύο πολιτισμών. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι το Βιβλίο του Μόρμον αναφέρεται στις σχέσεις του Θεού με εκείνους τους αρχαίους λαούς και καταθέτει μαρτυρία για την αγάπη και την ευσπλαχνία του Θεού προς όλα τα τέκνα Του. Οι μορμόνοι πιστεύουν ότι το Βιβλίο του Μόρμον περιλαμβάνει την πληρότητα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού (βλέπε Τζόζεφ Σμιθ--Ιστορία 1:34). Το μεγαλύτερο συμβάν που καταγράφεται στο βιβλίο είναι η αφήγηση της επίσκεψης του Ιησού Χριστού στην αμερικανική ήπειρο μετά τον θάνατο και την Ανάστασή Του.


Ποιος έγραψε το Βιβλίο του Μόρμον;


Οι Άγιοι των Τελευταίων Ημερών πιστεύουν ότι το Βιβλίο του Μόρμον περιλαμβάνει τμήματα χρονικών γραμμένων από πολλούς αρχαίους προφήτες (βλέπε «Μία σύντομη εξήγηση για το Βιβλίο του Μόρμον»). Αυτοί οι προφήτες χάραξαν τα χρονικά τους σε χρυσές πλάκες. Τα χρονικά τους συλλέχθηκαν και συνετμήθησαν σε ένα περιεκτικότερο χρονικό από έναν προφήτη-ιστορικό ονόματι Μόρμον. Το Βιβλίο του Μόρμον φέρει το όνομά του. Μετά τον θάνατο του Μόρμον, ο γιος του, Μορόνι, συμπλήρωσε το χρονικό και έθαψε τις πλάκες για να τις προστατεύσει.


Από πού προέρχεται το Βιβλίο του Μόρμον;


Στις 23 Δεκεμβρίου 1805, αιώνες μετά τον θάνατο του Μόρμον και του Μορόνι, συνέβη ένα άλλο κρίσιμο συμβάν στην ιστορία του μορμονισμού, όταν γεννήθηκε ένα αγόρι ονόματι Τζόζεφ Σμιθ. Όταν ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν 17 ετών, ο Μορόνι, άγγελος τότε, εμφανίστηκε σε αυτόν καθώς προσευχόταν (βλέπε Τζόζεφ Σμιθ--Ιστορία 1:27-33). Ο Μορόνι είπε στον Τζόζεφ ότι το αρχαίο χρονικό το οποίο είχε συμπληρώσει ο ίδιος και ο πατέρας του, ήταν γραμμένο σε χρυσές πλάκες και θαμμένο σε έναν λόφο κοντά στο σπίτι του Τζόζεφ στην αγροτική Νέα Υόρκη. Ο Μορόνι είπε ακόμα στον Τζόζεφ ότι ο Θεός είχε μία ειδική αποστολή για ολοκληρώσει ο Τζόζεφ, ότι ο Τζόζεφ θα λάμβανε τις πλάκες και ότι ο Θεός είχε προετοιμάσει έναν τρόπο ώστε αυτές να μεταφραστούν.


Ποιον ρόλο παίζει το Βιβλίο του Μόρμον στην ιστορία του μορμονισμού;


Η μετάφραση του Βιβλίου του Μόρμον ήταν πράγματι ένα θαυμαστό γεγονός στην ιστορία του μορμονισμού. Ο Τζόζεφ Σμιθ, ένα φτωχό αγροτόπαιδο, είχε λιγοστή επίσημη εκπαίδευση. Του έλειπε η ικανότητα να μεταφράσει από μόνος του το χρονικό, γι’ αυτό χρειαζόταν ουράνια βοήθεια.

Για να βοηθήσει τον Τζόζεφ στο σημαντικό έργο της μετάφρασης ιερών γραφών, ο Θεός είχε προετοιμάσει όργανα. Δύο από αυτά τα όργανα ονομάζονταν Ουρίμ και Θουμμίμ -- ένα ζεύγος ειδικών πετρών ή «διερμηνέων» τα οποία βρήκε ο Τζόζεφ θαμμένα με τις πλάκες (βλέπε Τζόζεφ Σμιθ--Ιστορία 1:35). Όμοια όργανα είχαν χρησιμοποιηθεί από προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης (βλέπε Έξοδος 28:30). Ο Τζόζεφ χρησιμοποίησε αυτές τις πέτρες για να διερμηνεύσει και να υπαγορεύσει το χρονικό σε γραφείς. Ο Τζόζεφ χρησιμοποίησε επίσης και μία άλλη πέτρα, ονομαζόμενη πέτρα του βλέποντος για να τον βοηθήσει στη μετάφραση. Κατέθεσε μαρτυρία ότι μπόρεσε να μεταφράσει το βιβλίο μόνον «με τη δωρεά και τη δύναμη του Θεού» (“Book of Mormon Translation”, Gospel Topics, topics.lds.org).

Σήμερα το Βιβλίο του Μόρμον έχει μεταφραστεί από τα Αγγλικά σε περισσότερες από 100 γλώσσες (βλέπε «Το Βιβλίο του Μόρμον σε 110 γλώσσες», Ensign, Μάιος 2015, 137). Έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπων σε όλον τον κόσμο να έλθουν πιο κοντά στον Ιησού Χριστό και να μάθουν το Ευαγγέλιό Του.


Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;


Το Βιβλίο του Μόρμον αναφέρεται στην πίστη, τη μετάνοια και την εύρεση της αληθινής ευτυχίας. Το Βιβλίο του Μόρμον αναφέρεται επίσης στην αγάπη του Θεού προς όλα τα τέκνα Του, συμπεριλαμβανομένου και υμών. Για να μάθετε περισσότερα για το Βιβλίο του Μόρμον και να ζητήσετε ένα δωρεάν αντίτυπο, επισκεφθείτε το mormonoi.gr.

------------------------------------------------------------------------------------

Προτάσεις για Β.Μ.Α.

Περιγραφή σελίδας HTML: Το Βιβλίο του Μόρμον αναφέρεται στην αγάπη του Θεού προς όλα τα τέκνα Του, παντού. Μάθετε περισσότερα για τον ρόλο του Βιβλίου του Μόρμον στην ιστορία του μορμονισμού και πώς μπορεί να ευλογήσει τη ζωή σας σήμερα.

Περιγραφή εικόνας: Το Βιβλίο του Μόρμον περιέχει χρονικά γραμμένα από αρχαίους προφήτες. Διδάσκει για την πίστη στον Ιησού Χριστό.

Προτεινόμενη ονομασία αρχείου εικόνας: ancient-book-of-mormon-prophets.jpg

Λέξεις-κλειδιά: Γραφές των μορμόνων, Ιερά χρονικά, Προφήτες, Αρχαίες γραφές, Ιστορία του Βιβλίου του Μόρμον, Σε τι αναφέρεται το Βιβλίο του Μόρμον;