Η πρόκληση 21 ημερών του Βιβλίου του Μόρμον

  Πλησιάστε περισσότερο τον Χριστό σε 21 ημέρες.

  Ανακαλύψτε πώς το Βιβλίο του Μόρμον μπορεί να σας φέρει πιο κοντά στον Ιησού Χριστό

  Νεφί Α΄ 3:7 

  Θα πάω και θα κάνω αυτά που ο Κύριος πρόσταξε, διότι ξέρω ότι ο Κύριος δε δίνει εντολές στα τέκνα των ανθρώπων, παρά μόνον όταν προετοιμάσει γι’ αυτούς το δρόμο, για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό που τους πρόσταξε.

  Άλμα 37:44

  Γιατί ιδές, είναι το ίδιο εύκολο να δώσετε προσοχή στο λόγο του Χριστού, που θα σας δείξει μια ευθεία πορεία σε αιώνια υπέρτατη ευτυχία, όσο ήταν για τους πατέρες μας το να δώσουν προσοχή σε αυτήν την πυξίδα, που θα τους έδειχνε μια ευθεία πορεία προς τη γη τής επαγγελίας.

  Άλμα 32:28

  Λοιπόν, αν κάνετε χώρο ώστε ένας σπόρος να φυτευτεί στην καρδιά σας, ιδέστε, αν είναι αληθινός σπόρος, δηλαδή καλός σπόρος, ιδέστε, θα αρχίσει να διογκώνεται μέσα στο στήθος σας. Γιατί αρχίζει να μεγαλώνει την ψυχή μου. Μάλιστα, αρχίζει να φωτίζει τη νοημοσύνη μου. 

  Mωσία 2:41

  Θα επιθυμούσα να συλλογιστείτε την ευλογημένη και ευτυχισμένη κατάσταση εκείνων που τηρούν τις εντολές τού Θεού. Γιατί, ιδέστε, είναι ευλογημένοι στα πάντα, και υλικά και πνευματικά. Και αν κρατήσουν πιστοί ώς το τέλος, θα γίνουν δεκτοί στους ουρανούς, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κατοικούν με το Θεό σε κατάσταση απέραντης ευτυχίας. 

  Έθερ 12:27

  Δίνω στους ανθρώπους αδυναμίες για να είναι ταπεινόφρονες. Και η χάρη μου είναι αρκετή για όλους τους ανθρώπους που ταπεινώνουν τους εαυτούς τους ενώπιόν μου. Γιατί αν ταπεινώσουν τους εαυτούς τους ενώπιόν μου, και έχουν πίστη σε μένα, τότε εγώ θα κάνω τα αδύναμα να γίνουν δυνατά γι’ αυτούς. 

  Νεφί Α΄ 17:13 

  Και θα είμαι επίσης το φως σας μέσα στην ερημιά, και θα προετοιμάζω το δρόμο σας εμπρός σας, και θα γνωρίζετε ότι από εμένα οδηγείστε.