Υποστήριξη παιδιών και νέων: 

Μία μετάδοση για γονείς και ηγέτες

Υποστήριξη παιδιών και νέων: Μία μετάδοση για γονείς και ηγέτες

Σε μία ειδική μετάδοση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2021, μέλη της Πρώτης Προεδρίας και της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων και Γενικοί Λειτουργοί μίλησαν για ευκαιρίες ευλογήσεως νέων και παιδιών καθώς περιοχές εξέρχονται από την πανδημία. Οι προεδρίες απαρτίας νέων και τάξεως και οι γονείς και οι ηγέτες των νέων και των παιδιών προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν την παρουσίαση.

Η παρουσίαση μίας ώρας, καθώς και τμήματα για συγκεκριμένα ακροατήρια, είναι διαθέσιμα στο http://ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org και στη Βιβλιοθήκη Ευαγγελίου. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει πρακτικές ιδέες για συμμετοχή στο πρόγραμμα Παιδιά και Νέοι ως οικογένειες και σε τομείς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικογένειες, συμβούλια τομέως και πασσάλου, επιτροπές ηγεσίας νέων πασσάλου, συμβούλια νέων τομέως, συγκεντρώσεις προεδρίας απαρτίας Ααρωνικής Ιεροσύνης και τάξεως Νέων Γυναικών και άλλες περιστάσεις.

Ο Πρεσβύτερος Ρόυ Τάννικλιφ, Μέλος Περιοχής-Μέλος των Εβδομήκοντα που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο οποίος έχει την ευθύνη να υποστηρίζει το πρόγραμμα Παιδιά και Νέοι στην Ευρώπη, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα αυτής της ειδικής παρουσιάσεως. «Η μετάδοση έχει σχεδιασθεί να βοηθήσει στην εκ νέου ενεργοποίηση της συμμετοχής σε αυτήν τη νέα πρωτοβουλία για νέους ανθρώπους, ιδίως σε περιοχές όπου οι αυτοπρόσωπες δραστηριότητες και συγκεντρώσεις αρχίζουν εκ νέου βάσει ασφαλών κατευθυντήριων οδηγιών για τον COVID». Προσέθεσε ότι «τα βοηθήματα θα απευθύνονται σε συγκεκριμένα ακροατήρια και οι τοπικές περιοχές θα πρέπει να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο κατά τις οδηγίες της Προεδρίας Περιοχής τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες».

Η παρουσίαση είναι τώρα διαθέσιμη στα Αγγλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα και στις 18 Ιουνίου θα προστεθεί στις ακόλουθες γλώσσες: Καντονικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Μανδαρινικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά και Ισπανικά.