Μαθητής του Χριστού

CE C CE B1 CE B8 CE B7 CF CE AE CF CF CE BF CF CE A7 CF CE B9 CF CF CE BF CF D (small).png