Μήνυμα Ηγεσίας Περιοχής

Κάθε εβδομάδα μας δίνεται η ευκαιρία να συλλογισθούμε τις διαθήκες που έχουμε συνάψει με τον Θεό. Καθώς μεταλαμβάνουμε αξίως, δεσμευόμαστε εκ νέου και προσπαθούμε να θυμόμαστε πάντοτε τον Ιησού Χριστό και να παίρνουμε επάνω μας το όνομά Του.
Οι προτεραιότητες Περιοχής ορίζουν πώς οι πάσσαλοι και οι ιεραποστολές συνεισφέρουν στις αποκεκαλυμμένες προτεραιότητες των Προφητών και των Αποστόλων
Προτού κληθώ ως Μέλος Περιοχής-Μέλος των Εβδομήκοντα, αντιμετώπιζα μία από τις πιο δύσκολες φάσεις του ταξιδιού της πίστεώς μου.
Η ευγνωμοσύνη δεν είναι μόνο ένα κλειδί για την προσωπική χαρά. Μας παρακινεί επίσης να γίνουμε ευλογία για τους άλλους και να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο.
Μπορούμε να κάνουμε την Ημέρα του Κυρίου απόλαυση, προσφέροντας υπηρεσία σε άλλους, ειδικώς σε όσους δεν νιώθουν καλά ή σε όσους είναι μόνοι ή σε ανάγκη. Η ανύψωση της ψυχολογίας τους θα ανυψώσει και τη δική μας
Αληθινά πιστεύω ότι ο Κύριος αγαπά τους ευγνώμονες ανθρώπους και θα ευλογηθούμε ακόμη περισσότερο με αυτά που χρειαζόμαστε
Είθε να εργαζόμαστε επιμελώς για να προετοιμάζουμε, να εκπαιδεύουμε και να γαλουχούμε το πνεύμα μας
Σας καλώ να καταγράψετε το χέρι του Κυρίου στη ζωή σας, πηγαίνοντας αναδρομικά όσο πιο πίσω μπορείτε να θυμηθείτε
«Η κατασκευή και η συντήρηση ναών μπορεί να μην αλλάξει τη ζωή σας, αλλά ο χρόνος σας στον ναό σίγουρα θα το κάνει»
Ξέρω ότι ο υιός Του, Ιησούς Χριστός, μας λύτρωσε από την αμαρτία. Σας υπόσχομαι ότι καθώς προσεύχεστε, μελετάτε τις γραφές, υπηρετείτε τους άλλους, συνάπτετε διαθήκες με τον Κύριο και καταθέτετε μαρτυρία γι’ Αυτόν, θα γνωρίσετε τον Σωτήρα σας Ιησού Χριστό ακόμα καλύτερα.
Η θετική αλλαγή ξεκινά με τον καθέναν από εμάς και την επιθυμία μας να συνεισφέρουμε προσωπικώς, να έχουμε μία καρδιά και έναν νου, να ζούμε με χρηστότητα και να φροντίζουμε συνειδητά τους φτωχούς και τους έχοντας ανάγκη
Είμαστε όλοι αδελφοί και αδελφές, ο καθένας μας τέκνο ενός στοργικού Πατέρα στους Ουρανούς. Ο Υιός Του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός