Μήνυμα Ηγεσίας Περιοχής

Σας καλώ να καταγράψετε το χέρι του Κυρίου στη ζωή σας, πηγαίνοντας αναδρομικά όσο πιο πίσω μπορείτε να θυμηθείτε
«Η κατασκευή και η συντήρηση ναών μπορεί να μην αλλάξει τη ζωή σας, αλλά ο χρόνος σας στον ναό σίγουρα θα το κάνει»
Ξέρω ότι ο υιός Του, Ιησούς Χριστός, μας λύτρωσε από την αμαρτία. Σας υπόσχομαι ότι καθώς προσεύχεστε, μελετάτε τις γραφές, υπηρετείτε τους άλλους, συνάπτετε διαθήκες με τον Κύριο και καταθέτετε μαρτυρία γι’ Αυτόν, θα γνωρίσετε τον Σωτήρα σας Ιησού Χριστό ακόμα καλύτερα.
Η θετική αλλαγή ξεκινά με τον καθέναν από εμάς και την επιθυμία μας να συνεισφέρουμε προσωπικώς, να έχουμε μία καρδιά και έναν νου, να ζούμε με χρηστότητα και να φροντίζουμε συνειδητά τους φτωχούς και τους έχοντας ανάγκη
Είμαστε όλοι αδελφοί και αδελφές, ο καθένας μας τέκνο ενός στοργικού Πατέρα στους Ουρανούς. Ο Υιός Του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός
Υπάρχει μια άλλη θεία και συνεπής αλήθεια, ότι ο Χριστός, ο αδελφός και Σωτήρας μας, εξιλεώθηκε για τα παραπτώματα όλης της ανθρωπότητος, για κάθε άτομο, ασχέτως της χώρας καταγωγής, της φυλής ή του θρησκεύματός του
Ο Χριστός «είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης». Αυτή η διαθήκη επιτρέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων της δικαιοσύνης και των απαιτήσεων του ελέους.
Η πρώτη μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Θεός σας αγαπά. Είστε τέκνο Του και έχετε σημασία για Εκείνον.
Ένας θείος τρόπος να συνδυάσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τις ευλογίες των χαρισμάτων μας προς όφελος των άλλων είναι με τη σύσκεψη και την υπηρέτηση μαζί.
Τα πράγματα που όντως γνωρίζουμε είναι πιο σημαντικά και δυνατά από τα πράγματα που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αρκετά ακόμη.
Η διδασκαλία όπως δίδαξε ο Σωτήρας απαιτεί να θέσουμε Εκείνον πρώτο στη ζωή μας, να ακολουθούμε τις διδασκαλίες Του και να διαδίδουμε αγάπη γύρω μας.
Ο Σωτήρας μας οικοδόμησε τη γέφυρα που οδηγεί στη ζωή και την ευτυχία. Μέσω Εκείνου βρίσκουμε ελπίδα, καθοδήγηση και αιώνια ζωή.