Μήνυμα Ηγεσίας Περιοχής

Ο Χριστός «είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης». Αυτή η διαθήκη επιτρέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων της δικαιοσύνης και των απαιτήσεων του ελέους.
Η πρώτη μεγάλη αλήθεια είναι ότι ο Θεός σας αγαπά. Είστε τέκνο Του και έχετε σημασία για Εκείνον.
Ένας θείος τρόπος να συνδυάσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τις ευλογίες των χαρισμάτων μας προς όφελος των άλλων είναι με τη σύσκεψη και την υπηρέτηση μαζί.
Τα πράγματα που όντως γνωρίζουμε είναι πιο σημαντικά και δυνατά από τα πράγματα που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αρκετά ακόμη.
Η διδασκαλία όπως δίδαξε ο Σωτήρας απαιτεί να θέσουμε Εκείνον πρώτο στη ζωή μας, να ακολουθούμε τις διδασκαλίες Του και να διαδίδουμε αγάπη γύρω μας.
Ο Σωτήρας μας οικοδόμησε τη γέφυρα που οδηγεί στη ζωή και την ευτυχία. Μέσω Εκείνου βρίσκουμε ελπίδα, καθοδήγηση και αιώνια ζωή.
Διαβάστε το σχέδιο και θέστε στόχους
Η ευαισθητοποίηση απέναντι στις ανάγκες των άλλων παρέχει καθαγιασμό στη δική μας ζωή.
Για να τους βοηθήσει να βρουν έναν πιο επικεντρωμένο τρόπο για να συνδεθούν με τον Σωτήρα, η Εκκλησία έχει παράσχει το «νέο πρόγραμμα Παιδιά και Νέοι».
Η Ρέιτσελ Μων, φοιτήτρια μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο του Σάρρεϋ, είναι εθελόντρια στο Rural Refugee Network [Αγροτικό Δίκτυο Προσφύγων].
Γνωρίζουμε αυτήν τη δωρεά; Πιστεύουμε ότι πράγματι θα συμβεί;
Ο σκοπός της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού είναι να προσκαλεί όλους να έλθουν προς τον Χριστό και να γίνουν κοινωνοί της σωτηρίας μέσω Αυτού