Μετάληψη

Η Πρώτη Προεδρία παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για ασφαλή επιστροφή σε συγκεντρώσεις και δραστηριότητες της Εκκλησίας