Περιοχή Ευρώπης

    Μάθετε πως οι ηγέτες όλων των παγκοσμίων θρησκευτικών ηγετών συνεργάζονται
    Καθώς ακολουθούμε τον προφήτη, μπορούμε να αποκτήσουμε αμέτρητες ευλογίες τόσο σε αυτήν τη ζωή, όσο και στην επόμενη
    Ο Πρεσβύτερος Τάννικλιφ συζητάει για το ποιο δώρο είναι το πιο σημαντικό
    «Το Σάββατο είναι μια απόλαυση»
    Σήμερα, η Προεδρία της Περιοχής Ευρώπης προεδρεύει επί 480.000 μελών σε πάνω από 1.300 εκκλησιάσματα, σε περισσότερες από 40 χώρες και 31 ιεραποστολές