Πρόσφυγες

    Η ετήσια αναφορά του 2019 αναφέρει λεπτομερώς το έργο του φιλανθρωπικού τμήματος των Αγίων των Τελευταίων Ημερών
    Οι Κάρντερ αφιερώνουν όλα όσα μπορούν στην υπηρεσία των άλλων στην Ελλάδα