Τοπικά Άρθρα

Για μια εβδομάδα οι νέοι είχαν την ευκαιρία να πάνε στη Γερμανία για το FSY. Εδώ έχει μερικές από τις αγαπημένες σκέψεις και εμπειρίες...
Ο Θεός έχει ορίσει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές και η δουλειά μας είναι να τις ακολουθήσουμε
I use music to raise my life quality
Basically if you are a Gore, you play football
Η ζωή έχει έναν σκοπό, και οι προσπάθειές μου να βελτιώσω τον εαυτό μου έχουν αξία
Life does have a purpose, and my efforts to improve myself count for something
He has set out all the guidelines and our job is to follow
Να είσαι ο πρώτος που θα μπει στη Βασιλεία του Θεού.
Χρησιμοποιώ τη μουσική για βελτιώσω την ποιότητα ζωής μου
Βασικά αν είσαι ένας Γκορ, παίζεις ποδόσφαιρο
Αποφάσισα να υπηρετήσω μια ιεραποστολή διάρκειας δύο χρόνων και στάλθηκα να υπηρετήσω στην Ελληνική Ιεραποστολή Αθηνών.
Οι Κάρντερ αφιερώνουν όλα όσα μπορούν στην υπηρεσία των άλλων στην Ελλάδα