Τοπικά Νέα

    Μάθετε πως οι ηγέτες όλων των παγκοσμίων θρησκευτικών ηγετών συνεργάζονται
    Ενημερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες υποβολής περιεχομένου και σημεία έμφασης παρέχουν στα μέλη επιπρόσθετες εσώτερες γνώσεις ως προς το σε ποια θέματα του Ευαγγελίου να εστιάσουν καθώς προετοιμάζουν και υποβάλουν μουσική πριν από την τελική προθεσμία υποβολής, η οποία είναι η 1η Ιουλίου 2019.
    Φαγητό, παιχνίδια, διαγωνισμός καλύτερης φορεσιάς πρωτοπόρων και μουσική
    Ο Θεός Υπάρχει
    Η έρευνα για την οικογενιακή ιστορία στην Κύπρο θα έχει σύντομα ένα σημαντικό καινούργιο μέσο στο Διαδίκτυο.